4 ildsjeler for kunsten

Galleri Molo består av fire ildsjeler med visjon om å skaffe kunst til Fosen.

TRAFOKIOSKEN BLE KUNST
– Vi startet opp for ett år siden, og trafokiosken er det første synlige bevist på at vi har satt i gang. Det er noe med å lære seg å like kunst i det offentlige rom, sier kunstner og organisator Aina Regine Norset.

HÅNDPLUKKET KUNSTNERE
– Vi har håndplukket urbane kunstnere til prosjektet. Vi gjør dette med et tett samarbeid gjennom Landart.
Det var gatekunstner Pasha Wais opprinnelig fra Russland, men bosatt i Hong Kong, som tilføyet kystbyen kunst ved å spraylakkere trafokiosken.

Landart Fosen
Ved hjelp av flere samarbeidspartnere ble Landart Fosen 2015 arrangert i mai. Med bondesjakk bestående av rundballer og traktor ble det en fin opplevelse for både barn og voksne. Arrangementet ble filmet med drone fra lufta og samtidig streamet på nett.
Det er viktig å få øynene opp og forstå hva kunst er. Vi har sterk fokus på viktigheten med formidling av kunst til besøkende.

TILBAKE TIL HJEMSTEDET
– Nina har bodd i Bergen og Trondheim i mange år, men valgte etterhvert å flytte tilbake.
Det er moro å jobbe med kunst og kulturlivet på Fosen. Jeg er på kultursenteret, kulturskolen og kunstforeningen. Det er et rikt liv her på Fosen.
Aina har bodd flere steder i Norge, men ville tilbake til Ørland.
Da jeg kom tilbake hit, ble jeg med i lag og organisasjoner. Man blir fort kjent med folk og veien er kort. Jeg snakker litt med politikerne når jeg møter dem, og føler jeg blir hørt. Her får man gjort veldig mye hvis man vil.

FLERE KUNSTPROSJEKT
– I tillegg til landart har de flere kunstprosjekt på gang. De jobber med å skilte kunstverk som allerede eksisterer på Ørland. Hvert verk får QR-kode som kan skannes for å få ytterligere informasjon. I løpet av 2015 vil en vandreløype være ferdig på Brekstad.

#LANDART UKA PÅ FOSEN SKAPTE STOR OPPMERKSOMHET
LANDART Fosen er et prosjekt som springer ut av det allerede etablerte prosjektet
LANDART i Gjerdrum kommune. Prosjektet har høstet mye oppmerksomhet de siste tre årene. For første gang foregår prosjektet på Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag.
LANDART Fosen er et prosjekt der bønder i kommunene Ørland og Bjugn samarbeider med kunstnere om å utvikle og produsere unike kunstverk som er tilpasset stedet og kulturlandskapet. LANDART Fosen har arbeider av både stort og lite format. De fleste
verkene kan oppleves fra bakkenivå, men de største må man opp på utsiktspunktene
Lerberen og Kopparen for å se. Naturen setter premissene for hvordan de temporære
kunstverkene utformes. Verkene vil endres i takt med omgivelsene. Målet er å lage
aktuell kunst i kulturlandskapet med utgangspunkt i deltakernes egne interesser. Slik blir det etablert en viktig og ny arena der de deltakende bøndene blir utfordret til å ytre seg kunstnerisk i det offentlige rom. I et tilknyttet prosjekt har inviterte kunstnere malt veggmalerier på vegger i de to kommunene i samarbeid med Urban samtidskunst.

Rundt 20 verk spredt rundt i Bjugn og Ørland. Verkene tematiserer blant annet FN`s internasjonale år for Jordvern, biologisk mangfold, støyproblematikken i forbindelse med utbyggingen av den nye hovedmilitære flyplassen i Ørland kommune, videreføring av generasjonsgårder, Hannah Ryggen m.m. Teknikker som ble representert var blant annet pløying, beitepussing, såing, harving, video, veggmaleri, skulptur m.m.

LANDART Fosen er et samarbeid mellom LANDART, Galleri Molo, Foreningen for Urban Samtidskunst, Ørland bondelag og Bjugn bondelag. Prosjektledere er Mari Meen Halsøy, Kine Lillestrøm og Snorre Hvamen. Prosjektet er støttet av Sør-Trøndelag Fylkeskommune, KORO, Norsk Kulturråd, Fritt Ord, Ørland Sparebank, Air Norway. LANDART Fosen 2015 ble arrangert 7. – 22. november.