For mange sjøfarende er det et naturlig stopp i Stoksund før seilasen går videre…