Bli med på tur!

Et unikt friluftsområde på Ørland er i ferd med å  vekkes til live.

Er du lei av å løpe runder i Austråttlunden? Fortvil ikke! I disse dager åpenbarer et nytt turområde seg ved foten av Rusasetfjellene. Et helt ferskvann graves frem igjen, og et nytt stinett er allerede på plass. Og flere stier skal det forhåpentligvis bli. Allerede nå kan du jogge, trille barnevogn eller sykle fra Bruholmen på Brekstad til det som skal bli Rusasetvatnet. Eller du kan gå tur med hunden fra den nye parkeringsplassen på Karlsenget til Austrått – eller i en runde langs den framtidige vannkanten.

Det er Ørland Kultursenter som er ansvarlig for det store prosjektet med en prislapp på nesten 20 millioner kroner til sammen.
– Ørland er en liten kommune i areal. Vi har mange jorder, strender og en stor flyplass – men lite utmark. Det er viktig at beboerne har gode nærturområder. Det er grunnen til at vi nå tilrettelegger for gode turmuligheter i dette området, sier Ingrid Bjørklund, fagleder natur ved Ørland Kultursenter.

Rusasetområdet var i mange hundre år sterkt knyttet til den mektige Austråttborgen – blant annet som matfat. Her ble det drevet jakt og gjeddefiske, og demningen i Rusasetvannet sørget for vann til flere møller. På 1980-tallet ble vannet tappet for vann, men nå er gravearbeidet i full gang. Vannet skal vekkes til live igjen! Kultursenteret har gravd ut 50.000 kubikk masse – omtrent 5.000 lastebillass. Dette er faktisk et av landets aller største restaureringsprosjekt i sitt slag. Terrenget som vender mot nord og øst skal forbli uberørt som skog og våtmarksområde. Dette har i mange år vært et populært område for elg, hjort og rådyr, så her blir det ingen stier. Den søndre og vestre bredden av vannet skal derimot tilrettelegges med stier, badeplass og sittegrupper. Et naturlig amfi skal også komme på plass.

– Her legger vi opp til at det kan arrangeres utekonserter, felles Sankthansfeiringer og andre arrangement med plass til mange. Vi bygger også et servicebygg med toaletter, sier Bjørklund.
Et eget lekeområde i naturmaterialer for barn er også under arbeid i nærheten av vannet.
– Her skal vi samarbeide med vitensenteret i Trondheim om ulike aktiviteter. Målet er at små og store kan lære mer om natur ved å ta i bruk ulike aktivitetsløyper, sier Bjørklund.

Ørlands store våtmarkssystem består av fire internasjonalt viktige fjæreområder – Innstrandfjæra, Hovsfjæra, Grandefjæra og Kråkvågsvaet. Rusasetvatnet var en viktig del av dette våtmarkssystemet. Tidligere kunne fuglene her vaske av seg saltvannet før de tok fatt på den lange ferden videre. For å ta vare på det biologiske mangfoldet vil vanndybden i det nye Rusasetvatnet variere, og på det dypeste blir vannet 2-3 meter. Ute i vannet skal det etableres flere øyer tilpasset fuglenes behov for hekkeplasser.  Kanskje får vi igjen se noen fuglearter som forsvant med nedtappingen?

– Målet er at vannet skal ta stå klart våren 2017, sier Bjørklund.
Det nye stinettet er lagt langs de gamle herregårdsveiene som førte til Austråttborgen, og de åpner opp unike deler av herregårdslandskapet som ikke har vært farbare og tilgjengelige for folk på mange år. Her finnes spor av både forsvunne husmannsgrender, store systemer av steingjerder og rester av herregårdens infrastruktur for jakt – alt formidlet på nye infotavler. De nye stiene synliggjør med andre ord Austråtts viktige rolle i både Ørlands og Norges historie.

– Håpet er at vi snart skal få bevilget penger til fase nummer to av stinettet. Da skal vi forbinde stiene med alle grendene i kommunen. Da kan man enkelt komme seg fra Ottersbo til Brekstad og Uthaug på de nye stiene, sier Bjørklund.
Stiene er tilpasset både rullestol og barnevogn, i tillegg til at man kan ferdes til hest på deler av stinettet. Stisystemet følger også Stamselva og Balsneselva til utløpet i Trondheimsfjorden. Det er også lagt ut ny gytegrus, som skal bedre forholdene for gytefisk. Arbeidet med å forbedre forholdene for fisken skal fortsette, og forhåpentligvis kan man snart fiske i elvene igjen!
– Mye er nå på plass, men folk har ennå mye spennende i vente. Dette blir et fantastisk turområde for alle generasjoner, fastslår en fornøyd Bjørklund.