Bli med under jorda!

Det tyske festningsanlegget på Austrått trekker skuelystne fra hele verden.

– Folk blir veldig overrasket over størrelsen på anlegget under bakken. Her er det plass for 200 mann, sier Gunnhild Tettli som er ansvarlig for Austrått fort.
Fortet er et tysk festningsanlegg med et gigantisk kanontårn i hele fem etasjer, og hele anlegget ligger altså under bakken. Her finner man bad med vannklosett, kjøkken og soverom med til sammen 140 senger.

– Kanonen er unik i sitt slag. I sommer har vi hatt besøkende fra både Australia, Nederland, Sverige og Tyskland. Mange kommer ens ærend for å se på kanoen. Det er utrolig artig, sier Tettli.
Kanonen sto opprinnelig på det tyske krigsskipet Gneisenau under andre verdenskrig. I 1942 ble skipet tatt ut av tjeneste. Det var da det største krigsskipet i den tyske flåten. Flyttingen av trippelkanonen startet i august 1942, og den sto ferdigmontert sommeren i 1943.
– Det var et enormt arbeid, og for at monteringen skulle gå raskt, ble det anlagt en fangeleir på Austrått. I denne leiren bodde det rundt 375 krigsfanger, som jobbet døgnet rundt i tre skift, sier Tettli.

Fangelivet var preget av hardt arbeid, lite mat, dårlige klær, og mishandling fra fangevoktere. Dette førte til at så mange som 65 krigsfanger omkom. I tillegg forsøkte 77 å rømme til Sverige, men kun 17 nådde frem. Til sammen kan over 120 dødsfall knyttes opp mot kanontårnet på Austrått.
Anlegget var i bruk under krigen, men soverommene ble lite brukt, på grunn av dårlig luft og fuktige forhold. Soldatene fikk sove på utsiden i brakker.
– Kanonen ble aldri brukt i strid, den ble kun prøvefyrt en gang, sier Tettli.
I de siste krigsårene var det rolige forhold, og oppholdsrommet ble etter sigende tatt i bruk til sosiale sammenkomster blant besetningen. Matlagrene ble fylt opp med øl og brus. Etter krigens slutt ble drikkevarene stjålet av nordmenn, og gravd ned i skogen. Den siste flasken ble funnet i 1970, og det spekuleres i om det fortsatt ligger nedgravd drikkevarer i skogen.
– Fortet er åpent hele sommersesongen, med guiding hver hele time. Resten av året kan man ta kontakt med Ørland kultursenter for å bestille omvisning. Vi har stor pågang hele året, sier Tettli.

I år har besøket vært bra, og det er har vært en stor økning blant barnefamilier.
– Det skyldes at vi i år har laget natursti og aktivitetshefter for barn, sier Tettli.
Fortet brukes også til konserter og andre typer aktiviteter, som kanonløp. Det håper Tettli å få til mer av.
– Og så hadde det vært fantastisk med et nytt servicebygg på toppen av haugen. Her har vi jo utsikt over nesten hele Ørland. Her kunne det vært en liten kafe, toaletter og et utstillingsrom. Vi har 3.500 besøkende i året, men potensialet er mye større, sier hun.