Boligtomter i Ørland kommune

Ørland kommunen har boligtomter i følgende tettesteder: Breivika/Garten, Uthaug, Opphaug, Ottersbo og Hovde/Brekstad. 

Her har vi plenty himmel og hav, vi har “sykkelavstand” til Trondheim sentrum (ta med sykkelen på hurtigbåten;-), og ikke minst sentrale og landlige boligområder. Uansett hvor du bor i kommunen vil du aldri være mer enn 10 min. med bil unna Brekstad sentrum.

Nytt boligfelt på Hovde Sør er nå åpnet for interresserte tomtekjøpere. Frist for å få være med i første tildelingsrunde gikk ut 23. august, men det er fortsatt mange flotte tomter tilgjengelig. Gå inn på www.hovdesor.no å finn mer informasjon om hva som tilbys, og hvordan du går frem for å melde din interresse.

Andre boligtomter på ørlandet

Presentasjon av boligområder ørland – eksisterende områder.

Pr. juni 2013 har vi ledige tomter i følgende kommunale boligfelt:

OTTERSBO-III--ledige-boligtomter-_2Ottersbo tomteoversikt

Reguleringsplan
+ bestemmelser

 

BREIVIKA--ledige-boligtomter-2Breivika tomteoversikt

+ bestemmelser

KOTTEMYRA--ledige-boligtomter-2Kottemyra tomteoversikt

+ bestemmelser

 

Reguleringsplan-Hovde-gbnr_2Hovde Sør tomteoversikt

+ bestemmelser.

I tillegg til de kommunale boligfeltene finnes tomter i private boligfeltet:

Røstadhaugan-II,-vedtatt-endring-140910_2Røstadhaugan II

+ bestemmelser.

 

Reguleringsplan2-rev-A-(2)_2«Skogly»

+ bestemmelser på Vestrått /Opphaug, informasjon fås hos Rædergård Entreprenør AS,
tlf 72 52 35 55

 

Regplan-Utstrandfeltet-PU-15_06_04-GJELDENDE_2«Utstrand-
feltet»

+ bestemmelser på Uthaug, informasjon fås ved henvendelse til Adv. Jon Reidar Aae tlf. 72 48 79 90

 

Reguleringsplan-Nordsjøhaugan_2«Nordsjø-
haugan og Garten»

+ bestemmelser, informasjon fås ved henvendelse til Randi Hatmyr Grøtan, tlf. 41 45 47 67

Regplan-forslag-Underhaugen-1-_21-08-12_2Underhaugen I, Brekstad (Texas)

+ bestemmelser,  informasjon fås hos Rædergård Entreprenør AS,
tlf 72 52 35 55

 

Reguleringsplan-Hovde-gbnr_2Hovde, gnr. 66 bnr. 447 m.fl.

+ bestemmelser, informasjon fås ved henvendelse til Nordbohus as (Systembygg),
tlf. 72 51 57 40

 

 

 

Ørland kommune har vedtatt Tildelingskriterier for kommunale tomter. Tildelingskriterier for Hovde Sør finner du her. Her får du en orientering om hva som betingelser i forbindelse med tildeling/kjøp og bygging på kommunal boligtomt (frister for gjennomføring av prosjekt, betalingsfrist etc.).

Ørland kommune

72 51 40 00
Send epost