Boligtomter i Bjugn kommune

Her finner du oversikt over regulerte boligområder med ledige boligtomter i Bjugn

Har du byggeplaner? Ta kontakt med Bjugn kommune for å få oppdatert informasjon i forhold til boliger og tomter, og veiledning i forbindelse med søknader om kjøp av tomt, fradeling av tomt og byggetillatelser m.m.
Generelle retningslinjer for tildeling av opsjon og salg av kommunale boligtomter

De fleste kommunale boligtomtene er eneboligtomter. Størrelsen ligger på rundt 1 dekar. Kostnadene med en boligtomt varierer noe. Disse kostnadene består av tre elementer: Tomtepris (råtomt). Refusjon for tomtetekniske investeringer (vei, vann og avløp) Kostnader med målebrev og skjøte. Dokumentavgift: 2,5 % av kjøpesum tomt. Vedtatte priser (kommunale avgifter, gebyrer og leier) i Bjugn kommune 2013.
Når man ønsker en kommunal tomt får man normalt en håndgivelse. Det vil si at man får 3 mnd på seg til å komme i gang. Dersom man ikke kommer i gang innen håndgivelsesfristen, blir tomten stilt til disposisjon for andre tomtesøkere. Med byggeklar tomt menes tomt hvor bygging av bolig er godkjent etter plan- og bygningsloven og at vei, vann og avløp er ført fram til tomten.

Kommuneplan for Bjugn kommune er under revisjon og vil bli vedtatt i løpet av 2012. Den inneholder flere nye planlagte boligområder. Alle områder i Bjugn kommune ligger utenfor støysonen i forhold til Ørland Hovedflystasjon.
I Botngård og Høybakken er klimaet ikke helt typisk kyst. Her er det varmere om sommeren og kaldere om vinteren enn i de omkringliggende områdene. Vinden tar heller ikke så hardt her som andre steder i regionen. Vintersport som langrenn og skiskyting ligger nærmt tilgjengelig, og i Fosenhallen i Botngård kan man gå på skøyter, spillecurling, ishockey eller få undervisning i kunstløp fra september til april.

I Botngård ligger også de fleste tilbud innen handel og bespisning, den største barne- og ungdomsskolen og Fosen videregående skole. Det kjøres dessuten ofte ulike høyskoleutdanninger i samarbeid mellom Fosen ressurs ved den videregående skolen og Høyskolen i Nord-Trøndelag (HiNT). Deltidsstudier i sykepleie, vernepleie og lærerutdanning 1.-7. klasse er eksempler på dette.

Reguleringskart over områder med ledige kommunale boligtomter, se kartskisse over områdene

Botngård:

seterfjera250Sæterfjæra (kombinert bolig og forretning) Botngård

 

 

 

 

 

karlestrand-vest250

Karlestrand vest  Botngård

 

 

 

 

 

mebostad250

Karlestrand Mebostad Botngård

 

 

 

 prestdalsfeltet250Prestdalsfeltet Botngård

 

Høybakken:

tussegrend-storkammen250

Tussegrend Storkammen

Ervika:

Ervikbukta250Ervikbukta -privat, grunneier Per Ulriksen, 7130 Brekstad

Oksvoll:

rabben-II250Rabben II – Bjugn kommune

Vallersund:

Fauskan250Fauskanområdet – Bjugn kommune

 

 

 

 

 

Bjugn kommune

72 51 95 00
Send epost