• En flystasjon i utvikling

En flystasjon i utvikling

I dette magasinet får dere lese mye om det som rører seg rundt om i Ørland og Bjugn kommuner samt de andre tilliggende nærområdene. La meg nå først beskrive kort situasjonen for Ørland hovedflystasjon, som den er i dag og for tiden fremover.

Portrett
Oberst Aage Lyder Longva
STASJONSSJEF ØRLAND HOVEDFLYSTASJON

Det har vært stor aktivitet ved flystasjonen dette året, med blant annet gjennomføring av to store NATO-øvelser. Både Tiger Air Meet og Brilliant Arrow ble en suksess, ikke bare for oss som vertsbase og deltakere, men også for de andre deltakende nasjoner. Tilbakemeldingene fra alle som gjestet basen har utelukkende vært positive.

Flystasjonen gjennomfører daglig styrkeproduksjon av kampfly, luftvern og baseforsvar samt andre kapasiteter som Forsvaret og det sivile samfunn trenger til innsats nasjonalt og i utlandet. Dette understøttes av flystasjonens støtte- og vedlikeholdselement, som sammen med avdelinger som vil tilføres fra andre flystasjoner vil danne grunnlaget for leveranser fra den nye kampflybasen som er i utvikling.

Når vi lykkes vil vi ha en imponerende kampflybase med kapasiteter som vil føre hele Forsvaret inn i en ny æra.

Oberst Aage Lyder Longva

Planleggingen av fremtidens kampflybase på Ørland pågår for fullt. Det som skal skje ved flystasjonen de nærmeste årene er faktisk en av årsakene til at Luftforsvaret nå gjennomfører en inngripende omlegging av hele sin base- og organisasjonsstruktur. Fra et sentralt perspektiv har Luftforsvaret to hovedutfordringer de neste årene: å lykkes med omstillingen av hele Luftforsvaret og å lykkes med innføringen av F-35. Begge er meget utfordrende og krevende, og begge treffer oss på Fosen med full tyngde. Skal vi lykkes er vi avhengige blant annet av hvordan vi håndterer utfordringene, at kompetansen forblir i organisasjonen, at infrastruktur både avhendes og fornyes, at økonomien styrkes gjennom tildeling og egen effektivisering samt en god porsjon hardt arbeid. Når vi lykkes vil vi ha en imponerende kampflybase med kapasiteter som vil føre hele Forsvaret inn i en ny æra. Oppbyggingen av kampflybasen er slik ikke bare flystasjonens eller Luftforsvarets utfordring, men av interesse for hele Forsvaret.

Allerede til neste år vil vi få tilført mer aktivitet og flere medarbeidere, noe vi ser frem mot med store forventninger. De positive utfordringene dette gir på utsiden av stasjonen er gjenstand for en god dialog mellom forsvarssektoren, kommuner og private aktører. Det er meget imponerende hvordan det sivile samfunnet fokuserer på utviklingen av lokalmiljøet rundt en voksende kampflybase. Men det er jo derfor Fosen også i dag er et fantastisk sted for forsvarsansatte med sine familier å leve sine liv.