FOSEN eXtreme – Dykk

Ørland Froskemannsklubb
Klubben: Ørland Froskemannsklubb ble stiftet i 1974 og er tilsluttet Norges Dykkeforbund (NDF). Medlemstallet har de siste årene ligget på 100 – 120. Fram til år 2000, ble det stort sett dykket med flaske og trykkluft. Etter at klubben fikk egne fridykker- instruktører i 2000, har det blitt utdannet mange ny fridykkere, derav flest barn og ungdommer.
Fridykking er dykking med våtdrakt, maske og snorkel, og kun med den luften som er i lungene.

Klubbhus og utstyr: Klubben har eget klubbhus på moloen ved Uthaug, der også klubb- båten «Frosken» ligger.
Vi har egen fylle- stasjon for luft, som snart blir oppgradert til også å fylle blandings- gass (nitrox). Klubben disponerer to «Sit on top» kajakker samt mange våtdrakter for gratis utlån til kommunens unge som har lyst til å prøve fridykking.
Aktiviteter og trening: Klubbens aktiviteter er vrakdykk, undervanns- fotografering, undervanns- jakt, marin biologi, vannpolo og undervannsrugby i basseng.
Basseng- treningen foregår i Ørland svømmehall hver torsdag fra kl 2000 – 2200. Lørdager disponerer vi svømmehallen fra kl 1400 – 1600. Torsdag- treningen er vannpolo og undervannsrugby, mens lørdagen er familiedag med litt roligere tempo. Da er det også tid for dykkeprat og kaffe- kos på ved bassengkanten. Lørdagen er dagen for de som ønsker å se hva klubben driver med, og dagen for familier med mindre barn.

Klubben arrangerer dykketurer i lokalområdet, helgeturer og ukesturer (i sommerferien). Der er både flaske- dykkere, fridykkere og familie velkommen. Hver sommer ved skoleferie- start, arrangerer Ørland kommune «Ungsom». Der kan barn og ungdom velge forskjellige aktiviteter over flere dager. En av aktivitetene er fridykking der klubben stiller med instruktører og utstyr. Dette har vist seg å være et veldig populært tiltak. Påmelding gjøres til «Frivillighetsentralen» i kommunen i løpet av forsommeren.

Konkurranser: Klubben har i en årrekke deltatt med fridykkere på NDF`s konkurranser i «Undervannsjakt». Vi har også de senere årene hatt deltagere på Nordisk Mesterskap, EM og VM i samme gren. Klubben har også selv arrangert Nordisk og NM i «Undervannsjakt».
Norgesmester i 2015 er medlem i klubben, han har også vunnet Norges- cupen og Kristiansund- cup (Internasjonal konkurranse). Han deltar i disse dager på «Frivannsliv spearfishing festival» med konkurrenter fra 6 nasjoner. Samtidig et dette årets NM for de norske deltagerne.
Kontakt: Gretha i svømmehallen kan svare på de fleste spørsmål: Tlf. 938 32 565.
Leder i klubben: Geir Røkke, tlf. 481 05 570

Vi ønsker nye og «gamle» Ørlendinger og  Bjugninger med interesse for dykking og  vannaktiviteter velkommen til klubben.