Fosen Helse IKS

Kommunene Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord er sammen om å utvikle et felles helsetilbud for sine totalt 24.000 innbyggere. Selskapets visjon: Fosen Helse IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve.

Kommunene Bjugn, Leksvik, Rissa, Roan, Ørland og Åfjord er sammen om å utvikle et felles helsetilbud for sine totalt 24.000 innbyggere. Selskapets visjon: Fosen Helse
IKS er en nasjonalt anerkjent helseaktør som bidrar til at Fosen er et godt sted å bo og leve. De kliniske tjenestene består av Fosen legevaktsenter, Avdeling for øyeblikkelig
hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering og Spesialistpoliklinikken Fosen.
Tjenestene er lokalisert på Brekstad. På Fosen har man i mange år flyttet tjenestene nærmere der folk bor. Det er tett samarbeid med sykehusene
i regionen, 330 skv.Sea King redningstjeneste med egen samarbeidsavtale og nasjonale anerkjente forskningsinstitusjoner. Samhandlingsreformen har gitt helsetjenestene en ny retning, med mye større fokus på forebygging framfor bare å reparere. Med ny folkehelselov skal kommunenes ansvar for forebygging og helsefremmende arbeid i alle samfunnssektorer styrkes. I tillegg til de kliniske tjenestene har Fosen Helse IKS enheter som jobber ut fra Samhandlingsreformen sine intensjoner.

FOLKEHELSE FOSEN ”SPRÆK”

4 videregående skoler på Fosen(Leksvik, Rissa, Åfjord, Fosen) er i gang med prosjektet “Spræk”. Dette er et prosjekt som har flere samarbeidspartnere og kan gjennomføres med økonomisk støtte fra Helsedirektoratet. Folkehelse Fosen ved Karin Størseth er prosjektkoordinator. Elevene blir testet fysisk ved prosjektets oppstart.
Sør-Trøndelag Fylkeskommune og St. Olavs Hospital HF bidrar med ekstra forsterket forskning og kompetanse.
Prosjektet har fokus på blant annet ernæring og enkel hybelmat. Kokk Rune Sandø har gjennomfører matkurs for alle elevene Det lages mye sunn mat med blant annet fisk. Alle elevene skal i løpet av skoleåret bruke en hverdagsaktivitetsmåler. Den måler antall skritt, aktivitet og søvn. Dette er mest for at elevene skal bevisstgjøres mer over sin aktivitet og søvnmønster.

Skolene har lagt opp til mere gym og yrkesrettet trening i løpet av skoleåret. Elevene har gjennomgått og fått egne styrketrenings program som enkelt kan gjøres i klasserom og “verksted”. De som er med vil få et eget kompetansebevis som de kan legge ved søknader til lærlingeplass. Alle får også en egen treningsskjorte med Spræk logo.

En av de viktigste årsakene til at Folke-helse Fosen har initiert prosjektet er: Overgangen fra skolebenk til jobb kan være fysisk tøff. Mange unge takler ikke overgangen fra en stillesittende skolehverdag til et aktivt og fysisk tungt arbeidsliv. Forskning viser at muskellidelser er en viktig årsak til sykefravær og omskolering generelt. Det viser seg at også unge lærlinger dropper ut når de begynner i jobb – mye av årsaken er fysisk tungt arbeid.
Til våren skal alle elever som er inkludert i prosjektet testes på nytt. Målet er at de nå har blitt SPRÆKere? Det viktigste er at elevene selv har blitt mer bevisst på sitt
aktivitetsnivå og ikke minst søvnmønster.
Les mer om prosjektet:  www.fosen-helse.no