Framtid i fokus

Du kommer til en internasjonalt kjent handverkskole. Du vil møte mennesker fra mange andre land som kommer hit på våre unike linjer. Her finner du båtbyggeri og gårdsbruk, økologisk kjøkken og nydelig mat. Her treffer du elever og lærere i et tett og positivt fellesskap, som brenner for en miljøvennlig framtid. www.fosen.fhs.no

Fosen Folkehøgskole tør å gå egne veier, og vil vise at det går an å leve godt og samtidig ta ansvar for et mer bærekraftig samfunn. Vi har en grønn profil og følger årets rytme i mye av det vi gjør.

Vi har eget trebåtbyggeri, egen skog og driver vår egen økologiske gård. Her lærer du mye spennende ved å delta og ved å gjøre ting selv: Praktisk kunnskap for å kunne leve et mer selvstendig, selvhjulpent og bærekraftig liv.
Det er derfor vi sier Fosen folkehøgskole er mer enn en skole. Det er derfor vi våger å kalle oss ”Norges økologiske folkehøgskole”.

Vi ønsker elever med ulike meninger, interesser, ønsker og drømmer. Vi ønsker å være nytenkende, åpne og fordomsfrie.

Skolen har som mål:

– å arbeide for et samfunn uten utbytting av menneske og natur
– å ta vare på kulturtradisjoner
– å skape et klima for menneskelig vekst

Politisk og religiøst uavhengige

Fosen Folkehøgskole er en frilynt skole dvs. at vi ikke er knyttet til noen religion og mener enkeltmennesket bør stå fritt i slike spørsmål. Vi er dessuten politisk uavhengige. Skolen eies av Fosen Folkehøgskolelag, som har som formål å drive folkehøgskole og fungerer som en selveiende stiftelse.