Halvparten jenter hundre prosent grønn

Ørland Hovedflystasjon gir luftvernbataljonens rekruttperiode, bestående ca. 100 spente jenter og gutter, en smak på soldatlivet. Kjønnsbalansen skal gjøre Forsvaret bedre.

Fra 2015 innføres allmenn verneplikt i Forsvaret. Det vil si at både jenter og gutter stiller likt til å bli kalt inn til vernepliktig tjeneste.
– Jeg tror Forsvaret er modent for dette, sier Orlogskaptein Per-Thomas Bøe i Forsvarsstaben.
Orlogskapteinen har siden 2013 ledet arbeidet med å innføre verneplikt for begge kjønn.
For å teste hvordan dette vil kunne utfolde seg, og hvilke utfordringer som kan komme, består det nye kullet Luftvernrekrutter på Ørland hovedflystasjon av 50 prosent jenter. – Forsvaret har lenge ønsket å øke kvinneandelen, og derfor er det ekstra gledelig med denne lovendringen. Jeg tror oppmerksomheten rundt Forsvaret vil bli økt i tiden fremover og forhåpentligvis være samtaleemne rundt middagsbordene i de tusen hjem, sier orlogskaptein Per-Thomas Bøe.

– God morgen, rekrutter.

– God morgen, kaptein.
Det som virker som en helt normal oppstilling av ferske rekrutter, er i nærmere øyensyn noe helt annet. For hver korte hårfrisyre er det en rekrutt med langt flettet hår som stikker ned fra hodeplagget. På Ørland hovedflysta¬sjon er det innrykk og ca halvparten er kvinner. Batterisjef i Luftvernartilleribataljonen (LVABN) major Per Steinar Trøite, overværer de ferske rekruttenes første steg på oppstillingsplass. Majoren mener den høye andelen kvinner vil være en styrke for bataljonen.
– Det er jo ikke så spesielt dette, det var ikke noe særlig interesse rundt det at vi hadde 25 prosent kvinner i fjor. Jeg mener at dette vil være en styrke for oss, en høyere andel kvinner kan blant annet føre til at samholdet blant soldatene blir bedre, sier Trøite.

Makkertjeneste.

Side om side går gutt og jente i laget 2 Charlie. Rekruttene har allerede blitt tildelt makker som skal følge dem gjennom de neste ukene. De skal passe hverandres skapnøkler, følge hverandre opp i leir og i felt, rett og slett være en god medsoldat.
– Jeg kjenner på en måte ikke til noen annet enn at vi er 50/50 gutter og jenter så for meg er det helt greit, sier Aurora Sandtangen Hansen.
Hun er fra Moss og er forberedt på at det kommende året vil by på en rekke utfordringer.
– Kan vi ikke få litt hjelp til å bære noen av bagene, ymter hun frampå i det oppakningen skal opp på rygg.
– Nei, det skjer ikke, nå er det likestilling her, gliser Matias Haugom som i likhet med med¬soldatene har nok med å drasse drøyt tretti kilo personlig utrustning tilbake til kasernen.

Utfordringene.

Luftverntjenesten har hatt mange kvinnelige soldater i flere år, og det var derfor ikke så mye som måtte gjøres før dette innrykket. Ørland hovedflystasjon har sørget for flere dusjer, og større tilgang på sanitærområder. Det vil kunne komme andre utfordringer underveis, og noen forhold kan kunne måtte tilrettelegges bedre. Det er det dette prosjektet vil være med på å avdekke, slik at man kan ta høyde for det før innrykk i 2016.

– Utfordringen vår i første omgang går i å utbedre fasilitetene på kasernen. Mye er i orden, og ting skal være på plass innen en måneds tid. Utover dette er mye tilrettelagt allerede. Vi har for eksempel egne ryggsekker egnet til lavere personer, og kolben på våpenet er justerbar for å passe bedre til hver enkelt. I tillegg er vi opptatt av god fysisk form, og legger opp til målrettet trening, der hver enkelt blir fulgt opp for å skulle komme opp på egnet nivå. Dette gjelder uansett om det er gutt eller jente, sier major Trøite. – Vi starter rolig med å komme på plass. Vi ønsker å bygge opp motivasjonen i starten, noe jeg mener vi er gode på. Over 50 prosent fra forrige kontingent søkte om videre stilling som grenader eller befalsutdanning, og mange peker på at det er sosialt, god trivsel og sterkt samhold. Dette er blant annet hva jentene bidrar positivt med, og øker motivasjonen for tjenesten. Jeg har troen på at dette prosjektet kommer til å gå veldig fint, forteller majoren.

Godt forberedt.

Tilbake på kasernen melder rekrutt Aurora Sandtangen Hansen rommet klart til inspeksjon.
– Nå er støvtørkingen mye bedre – dere er på rett vei. Likevel skal søppelet tømmes for hver inspeksjon, melder lagfører Larsen før han beordrer ny inspeksjon etter middag klokken fire.
I trappen til andreetasje på kasernen står avdelingstillitsvalgt Rebecca Wilhelmsen og observerer de første dagene til rekruttene.
– Det er jo utrolig spennende dette her. Det er historisk!
– Jeg har ikke hørt om noen andre steder i Norge der halvparten av rekruttene er kvinner.
– Hvordan vil det gå å ta inn så mange kvinner på en gang?
– Nå er det likestilt med tanke på verneplikten, så det er ikke så store forskjeller – jeg har heller ikke merket noen forskjellbehandling her. Utfordringen for Ørland er fasilitetene: Det er en gammel base som ennå ikke er helt klar for å ta i mot 50 prosent kvinner, men mye arbeid er på gang, sier Wilhelmsen.

Kvinner og Forsvaret

-Drøyt 60 000 ungdommer gjennomfører årlig den todelte sesjonsordningen. I overkant av 8000 velges til førstegangs¬tjeneste.
-I dag er om lag 25 prosent av soldater i tjeneste kvinner.

-I 2010 ble sesjonsplikt for kvinner innført.
Omfatter de som er født 1992 eller senere.
I dag omfattes ikke kvinner av verneplikten,
de har bare sesjonsplikt. 

-Stortinget vedtok i 2014 at Norge skal
ha verneplikt for kvinner. Målet er at flere
kvinner skal velge Forsvaret.