Jobb og bo

Fosen Næringshage – et miljø for utvikling og vekst

I 2011 ble ”Jobb til 2” gjennomført i Ørland og Bjugn. Deltakerne hadde til felles at de ønsket å bo i Ørland/Bjugn. Noen ønsket en endring, enten i form av at de ønsket å bytte jobb, eller gikk med en tanke om å starte egen bedrift. De ønsket å se hvilke muligheter som finnes i regionen. Andre hadde jobben, men ønsket som tilflyttere å få et større sosialt nettverk i regionen.Deltakerne har i etterkant bekreftet at de har fått et større nettverk, noen har startet egen bedrift, flere har fått en jobb de ønsker og de trives godt i Ørland/Bjugn.

 

www.jobbogbo.no

er videreført under nytt navn ”Jobb & Bo”. Ørland hovedflystasjon, Ørland kommune, Bjugn kommune, Kysten er Klar samt Fosen Næringshage står bak tilbudet. Forsvaret ønsker å bidra til at familier flytter med til nytt tjenestested, og ser spesielt et behov for å gi dette tilbudet til medflyttere som velger å flytte hit fordi partneren skal jobbe på flystasjonen. Tilflyttere som ønsker større nettverk samt bli kjent med mulighetene i regionen, og innbyggere i Ørland/Bjugn som er ute etter en endring for trives enda bedre, kan melde seg på programmet. For mer informasjon; www.jobbogbo.no

 

Nye forsvarsfamilier til Fosen

Det oppleves for de fleste nært og trygt å bo på Fosen, samtidig som avstanden til Trondheim er kort. Vi håper alle i fellesskap skal ta godt imot de nye innbyggerne som kommer til Fosen. Det er også viktig å være ydmyke for alle de familiene som nå er i en prosess med mange spørsmål og valg i forbindelse med at deres nåværende arbeidsplass legges ned.

Gjennom vår deltakelse i ”Jobb og Bo” programmet hjelper Fosen Næringshage folk med å bygge nettverk og å finne ut av muligheter i regionen. I dag er det vanlig at begge ektefeller jobber; det er viktig for trivselen at begge finner noe de trives med. Målet er at alle som deltar skal få noe å holde på med – enten det er jobb, oppstart av eget firma eller utdanning.

 

Mulighetenes Messe

Fosen Næringshage administrerer Mulighetenes Messe ved Fosen vgs. Næringslivet deltar med representanter slik at den yngre garde kan stille spørsmål og danne seg inntrykk av jobbmuligheter og utdanningsbehov. Messen bidrar til å rekruttere neste generasjon (10. klasser fra Ørland og Bjugn) inn i lokale bransjer og bedrifter.

 

Kvinnovasjon

Fosen Næringshage administrerer SIVAs Kvinnovasjons program i Sør-Trøndelag. Her satses det på kvinnelige gründere ved å gi dem et nettverk, kompetanse og inspirasjon til å lykkes. Gjennom prosjektet får deltakerne tilbud om gode faglige seminar og kurs. De motiveres og inspireres til å ta beslutningen om å etablere egen bedrift, og ikke minst det å gjennomføre etableringen.
Fosen Næringshage driver med lokal næringsutvikling der
talenter, ideer og prosjekter møter profesjonell bistand:

• veileder deg før du har startet bedrift med kompetanse utvikling, evaluering av din idé og forretningsplan
• hjelper deg i startfasen ved å orientere om virkemid del app- aratet, kopling mot FoU, finne lokaler, markedsutvikling, etc.
• støtter kvinnelige gründere gjennom Kvinnovasjon; som er administrert av Fosen Næringshage
• bistår etablerte bedrifter med søknader, forretningsut vikling, markedsarbeid og rekruttering
• arbeider med stedsutvikling i samarbeid med kommunen, fylket og virkemiddelapparatet.