Kampflybasen: Nå er vi i gang

Utviklingen av kampflybasen har i økende grad gått fra planleggingsfasen til samtidig
anleggsfase. Oppføring av skvadronbygget for F-35 kampfly er kommet godt i gang.
På nyåret starter vi opp byggingen av vedlikeholdsbygget. Dermed vil byggingen
av ytterligere et stort delprosjekt starte rett over nyttår.

– Dette er to svært sentrale byggesteiner i arbeidet med å legge til rette for at Norge kan motta nye kampfly, sier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg kampflybase, som legger til at interessen for oppdragene er stor i bygge- og anleggsbransjen.

Flere delprosjekt på gang
Skvadronbygget skal inneholde en administrasjonsdel med kontor, møterom og garderober for to F-35 skvadroner og en vedlikeholdsskvadron. I tillegg skal bygget gi rom for simulatortrening med åtte F-35 simulatorer og fasiliteter for planlegging av operasjoner, trening og øving. Bygget som vil bli på 10 000 kvm plasseres sammen med de øvrige kapasitetene til F-35 for å sikre en maksimal utnyttelse av fasilitetene.
Skvadronbygget skal etter planen stå ferdig i slutten av 2016 og gjøres klart til de første kampflyene kommer høsten 2017.

Det 12.000 kvm store vedlikeholdsbygget skal sørge for egnede og nøkterne fasiliteter for de forskjellige vedlikeholdsbehovene knyttet til F-35, og skal inneholde dokker og haller for vedlikehold og vasking. Bygningen er planlagt å inneholde en mesanin for støttefunksjoner og undervisningsrom.

I skrivende stund er entreprenørene i ferd med å regne på anbudene for forlengelse av rullebanen på Ørland. Denne jobben består av to delprosjekter; grunnarbeid og elektroarbeid. Etter planen skal kontraktene skrives før jul slik at anleggsstart skjer på nyåret.

Konkurransedyktige på Fosen
I sommer startet Thor Gjul AS arbeidet med fremføring av hovedinfrastruktur for nye F-35 kampfly på Ørland hovedflystasjon. Entreprisen omfatter blant annet grunnarbeid, veiarbeider og tilknytning av infrastruktur. Oppdraget er planlagt fullført før nyttår.
– Thor Gjul AS leverte det beste tilbudet og viste gjennom tilbudskonkurransen at de var godt forberedt til oppdraget, sier Moldstad.
Prosjektet for hovedinfrastruktur til F-35 omfatter blant annet nye rør for vann, avløp og overvann til F-35-området, nye fjernvarme- og fjernkjølerør fra ny energisentral som skal bygges og videre til eksisterende administrativt område ved flystasjonen. I tillegg skal det legges ny IKT-infrastruktur til F-35-området og nye adkomstveger med tilhørende gang- og sykkelveger fra eksisterende veger på flystasjonen og til F-35 området.

Trygge vilkår – ordnede forhold
Forsvarsbygg er opptatt av at anleggsfasen på Ørland skal preges av ordnede forhold, både for lokalsamfunnet og de som jobber inne på anlegget. Forsvarsbyggs anleggshotell huser arbeiderne til entreprenørene, og byr på trygge og ordnede boforhold. På det tilrettelagte riggområdet har også entreprenørene sine kontorer.

Videre vil avtalen Forsvarsbygg har inngått med LO bidra ytterligere til å sikre trygge vilkår for våre ansatte, gjennom en ordning med stedlig LO-koordinator på byggeplassen. I tillegg vil entreprenørenes verneombud ha en sentral rolle i dette arbeidet. Det vil også være byggeaktivitet utenfor flystasjonens område og det legges opp til en god koordinering med involverte aktører.