Kanskje kan #MittØrland også bli ditt Ørland?

Jobb hos oss!
Ørland er mer enn bare vertskap for Ørland Hovedfl ystasjon, vi er også vertskap for spennende og varierte stillinger i både offentli-ge og private selskaper. Hva med en jobb som lærer? Eller kanskje tekstforfatter? Stillingene har vi i Ørland.
Har du drømmejobben i byen? Du kan fortsatt realisere boligdrøm-men i rolige, trygge omgivelser! Med en time til både Oslo og Trondheim er det gode pendlermuligheter.
Bo hos oss!  
Funkishus mellom himmel og hav med gangavstand til Brekstad sen-trum? Eller hva med å bygge ditt eget lille paradis på Ottersbo med kort vei til noen av de beste turområdene i Ørland? Vi har kommunale tomter du kan bygge på. Ønsker du heller å fl ytte rett inn? Det er mange spennende boligprosjekter på Ørlandet nå

Voks opp hos oss!
Vi har fem barnehager med opptak fi re ganger i året, den ene barnehagen utvides i år. Det er også tre skoler i Ørland, og vi bygger en splitter ny barneskole i sentrum. I nærheten er det fl ere videregående skoler der de fl este linjer er representert. Nevnte vi at vi også har en fantastisk Kulturskole?
Bli kjent med oss!
Ørlendingene har delt over 4000 bilder med emneknaggen #mit-tørland på Instagram, dette gjør det lett for deg å oppdage de-res Ørland. Selv om våre innbyggere er våre beste ambassadører jobber også Ørland kommune aktivt med å skape godt innhold og legge ut oppdaterte nyheter på våre hjemmesider og i sosiale medier.