Kulturminner i Osen kommune

Hvalfiguren_artHelleristninger

Sted: Strand i Osen

På Strand, like ved Rv 715 til Vingsand, finner vi helleristninger som kan tilbakeføres til eldre steinalder. Ristningene på Strand består av 8 figurer. Figurene er åpenbart hakket inn med en spiss stein. En stor, forholdsvis naturalistisk tegnet grindhval, dominerer feltet. I tillegg ses to små dyr og noen eiendommelige geometriske figurer. Ristningene ble laget i en tid da menneskene på Trøndelagskysten ennå levde av fiske og fangst, foruten sanking av skjell, planter og røtter. Fangstfolkenes ristninger forestiller som regel dyr, særlig store dyr som rein, elg, bjørn og hval, som det krevde stor dyktighet og styrke for å fange. Disse ristningene kalles derfor ofte veideristninger (=fangstristninger).

Gravrøys

Sted: Strand i Osen

Like ved helleristningene på Strand ble det i 1913 oppdaget ei grav. Nede i grava sto ei leirurne. Sannsynligvis kan denne tilbakeføres til bronsealderen, dvs. 1800 – 500 f. Kr. Grava har 3 gavler. Ved den ene tverrenden er det ingen karm. Ut fra dette er det konkludert med at dette er ei branngrav; dvs. at den døde ble brent, og noe av asken ble samlet i leirurne og satt inn i grava.

Grunnen til at den ene gavlen på tverrenden manglet var at de på den måten slapp å åpne grava, men i stedet grov seg ned til enden uten gavl og på den måten fikk satt inn flere urner.

Kulturminneløyper

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Osen Heimbygdslag, og som ble igangsatt i 1997. Pr. i dag har vi 11 løyper som er merket og hvor alle ender opp i et av kommunens kulturminner. På hver post er det ei klippetang som kan benyttes på et klippekort. Klippekortet, kart og informasjon om hver kulturminneløype fås kjøpt ved henvendelse til servicekontoret i Osen kommune. Etter at minimum 5 poster er besøkt, kan du levere inn klippekortet og motta et jakkemerke. Motivene på jakkemerkene varierer for hvert år du deltar.

Du kan bl.a. besøke

  •  Skipshallin på Skjærvøya (en berghold som ble redningen for noen etter et skipsforlis i 1831).
  •  Kveinnfossen i Skipelva, Steinsdalen. Her lå den siste mølla i Osen.
  •  Høybu i Kvennlandsseteren. Den siste av sitt slag her i kommunen.
  •  Olvatnet – gammel boplass.
  •  Austvassgården – gammel boplass.
  •  Likstein, Vingan – Hendelse fra 1834 hvor en ung pike omkom.

 

I tillegg til en tur ut i frisk luft, får du også en bit av Osens historie.
Høres ikke dette spennende ut?

For mer informasjon om gravrøys, helleristninger og kulturminneløypene kan du kontakte Osen kommune