Lokal kunst

Ordet KUNST kommer fra tysk og betydde opprinnelig «det å kunne» eller «ferdighet». Kunst i videste forstand står derfor for en spesiell ferdighet, en oppøvd evne eller dyktighet på vidt forskjellige felter. Med denne betydningen brukes ordet særlig i sammenstillinger som for eksempel ingeniørkunst, kokekunst, krigskunst eller legekunst. Brukt aleine mener en i dag som oftest estetiske kulturuttrykk og -disipliner som billedkunst, arkitektur, brukskunst og så videre. Men ordet dekker også den kunstneriske aktiviteten og det konkrete kunstverket eller produktet. Litteratur, film, musikk og dans omfattes også av kunstbegrepet, selv om ikke alle konkrete verk anses å holde et kunstnerisk nivå. Ordet «kunst» uten videre presisering omfatter særlig billedkunst.
I noen grad brukes begrepet billedkunst som en direkte oversettelse av det engelske visual art. Innholdet i begrepene er imidlertid ikke helt det samme og oversettelsen blir dermed litt upresis. Tilsvarende har en utøvende kunst som kommer fra performing art.

RÅKVÅGUTSTILLINGA

I over 20 år har ildsjelene i Stjørnagruppa lagt ned mye arbeid for å gjøre den årlige Bryggeutstillinga til besøksmagnet for turister og andre som legger veien til Råkvåg. Opp til 70 utstillere har stilt ut, med store variasjoner i de kunstneriske uttrykkene.
Flere gallerier i Rissa:
Prestegårdsfjøset på Stadsbygd (ved Museet Kystens Arv)

Galleri Empati, ØRLAND

Privat galleri som siden 1992 har presentert lokale-, nasjonale- og internasjonale kunstnere. Åpent hele året. Et samlingssted for det lokale kunstmiljøet. Gjennomsnittlig syv utstillinger i året fordelt på tema-, separat- og kollektivutstillinger. Galleri Empati driver salg av blant annet billedkunst, keramikk og glasskunst, og arrangerer kurs og malekvelder i eget atelier.
Galleri Empati holder ambulerende utstillinger i forbindelse med Ørland Bluesfestival og Brekstad Kulturfestival og driver kulturutvekslingsprosjektet “Coast to Coast in nordic and baltic relation”.

Galleri Hans, ØRLAND

er oppkalt etter ørlandsmaleren Hans Ryggen og ligger vegg i vegg med Hannah Ryggen- senteret. Galleriet har skiftende utstillinger, ca 10 utstillinger i året. Utstillingene presenterer både lokale, regionale og nasjonale kunstnere og varierer også stort i uttrykk.
Galleriet har også en liten gavebutikk med brukskunst.

Gallerier/utstillinger i Bjugn

Tove Hellem: fotogalleri på Hellem • Kerry Grøneng har hatt åpent atelier på hytta si på Val • Permanent salgsutstilling på Bjugn Sykeheim • Mølnargården • Ole Eggan Lysøysundet • Kvennhuset glassblåseri • Kunstmaler Rasch i Veneset.

Fosen kameraklubb:

Fosen Kameraklubb, stiftet i 2011, ønsker både å drive med foto og video.
I dag er styrets kompetanse og interesse mest rettet mot foto, så har du en brennende interesse for video, så trenger klubben en som kan ta ansvaret for en videogruppe som ligger under Fosen Kameraklubb. Vil du vite mer? Besøk oss på:
www.fosenkameraklubb.com

RISSA:

Englegalleriet, Leira. http://englegalleriet.no/
Rissa kunstforening, Rissa Sentrum

ØRLAND:

Galleri Molo. http://gallerimolo.blogspot.no/
Ørland Bjugn kunstforening. http://www.øbkunst.no/

ÅFJORD:

Galleri Wenche Svenning, Harbak
Glass og keramikk

OSEN:

Den blå katt, Vingsand