Utøverne blir lagt merke til langt utenfor Trondheimsfjordens grenser.