Mulighetens messe

Mulighetenes Messe ble først oppstartet i 2010 gjennom et initiativ fra rådgiverne ved Botngård skole, Ørland ungdomsskole, Fosen videregående.  Fosen Næringshage fikk, i samarbeid med skolene, ansvar for tilrettelegging og gjennomføring. Den gang og frem til i 2013 ble messen hvert år holdt i Bjugn Kulturhus ved Fosen videregående. Etter den tid har det vært et opphold frem til nå i september. Fra ulike hold ble det uttrykt et ønske om at messa skulle opp å gå igjen. Det endte med at Ørland- og Bjugn næringsforum, Ørland- og Bjugn kommune, FosenOpp og Fosen videregående skolen startet et samarbeid for å arrangere messa på nytt. Fosen Hallen ble stilt til disposisjon og Mulighetenes Messe har fått en ny arena. Målet med messa er nå som tidligere, et ønske om å sette fokus på mulighetene som finnes i våre nærområder. Og her er mulighetene mange!
Det er viktig at arbeidslivet kommer tidlig på banen og synliggjør arbeids- og yrkesmuligheter lokalt for å sikre rekruttering til arbeidsplasser som vil være relevante for våre ungdommer. Ved å gi elever i ungdomskolen og i videregåendeskole mulighet til å møte aktører i arbeidslivet, gir vi dem også en mulighet til å bli kjent med dagens og fremtidens behov. Dette vil igjen kunne føre til at elevene tar utdanning- og yrkesvalg som både kommer de selv og vårt nærmiljø til gode! Mulighetenes Messe er slik sett en viktig arena både for privat og offentlig næringsliv og for ungdommen!
Ved årets arrangement var elever fra 8-10 trinn ved Botngård skole og Ørland ungdomsskole, elever ved Fosen videregående skole og elever ved voksenopplæringen invitert. Til sammen rundt 700 elever. I tillegg dukket det opp barn i fra barnehager i nærområdet. Det var 35 stand fra både offentlig- og privat sektor, inklusive alle utdanningsprogrammene ved Fosen videregående. Mange bedrifter hadde lagt mye arbeid i å synliggjøre mangfold og muligheter innenfor sin virksomhet. Vi arrangørene er veldig fornøyd med oppslutningen og vi ser på dette som en god start for å videreutvikle messen i sitt nye format! Fosen Hallen er stor så vi håper på at enda flere bedrifter vil melde sin interesse til å delta til neste og kommende år!

Vi stoppet noen av elevene vi traff på messa og stilte de følgende spørsmål:
– Hvilken klasse går du i? – Hva er bra med Fosen? – Har du bestemt deg for utdannelse?
– når du er ferdig utdannet, vil du tilbake til Fosen?

Odin Guldteig  
– 8. klasse
– Miljøet her er bra
– Bilmekaniker
– Jeg tenker meg tilbake til Fosen

T.v. Mathilde Andrea Hvitsand
– 8. klasse
– Trivelige folk og fin natur
– Landbruk / hest
– Tilbake til Fosen

T.h.: Hanna Elisabeth Eggen Brastad
– 8. klasse
– Flott  og nært naturen
– Naturrelatert utdannelse
– Vil tilbake til Fosen

T.v. Tonje Elise Talmo
– 1. VG, studiespesialisering
– Folkene som bor her
– Ikke bestemt seg for
utdannelseretning
– Kanskje tilbake til Fosen

T.h.: Marianne Grande
– 1. VG, studiespesialisering
– Folkene her og alle de gode kultur- og idrettsmulighetene
– Oppvekstsektoren
– Vet ikke men store mulig-
heter for det

T.v. Ina Benedicte Aune
– 1. VG, studiespesialisering
– Fin natur
– Engelsk lærer
, Vet ikke – kanskje

T.h.: Ida Stamnes Bjørneset
– 1. VG, studiespesialisering
– Veldig fint på Fosen, trenger ikke langt for en naturopplevelse
– Animasjon – design
– Hvis det er muligheter jobbmessig, så: ja