Nåtid og fremtid for luftforsvaret

Det er hektiske dager for tiden, og slik liker vi å ha det. I tillegg til den daglig driften ved alle våre avdelinger i 132 luftving, både på Ørland flystasjonen og ved Luftforsvarets base Bodø, tilpasser vi oss den pågående omstillingen av Luftforsvaret.

aage-lyder-longva2

 

 

 

 

 

Som sjef for også virksomheten i Bodø har jeg ved flere anledninger siden sommerferien vært i Bodø. Jeg er imponert over leveranseevnen og det operative fokuset Bodømiljøet viser, tross en annen fremtidsutsikt enn det Ørlandmiljøet har; det står det respekt av. Det er essensielt for Luftforsvaret og Ørland at driften av F16 i Bodø opprettholder kvaliteten som i dag. Sammen med styrkeproduksjonen på Ørland legger dette grunnlaget for en sikker innfasing av F35 som det nye kampflyet.

Siden sist utgave av Briefing Fosen er mye skjedd. Blant annet har Forsvaret innført allmenn verneplikt. Dette betyr at både jenter og gutter på lik linje kan bli innkalt for å gjennomføre førstegangstjeneste. Selv om dette ikke nødvendig vis betyr at det vil være like mange av hvert kjønn i Forsvaret, er det ved Ørland allerede i to år pågått et prøveprosjekt hvor
halvparten av våre soldater i Luftvernbataljonen har vært kvinner. Populært kalt  50/ 50 prosjektet. Dette prøveprosjektet har vært en suksess. Jenter og gutter har bodd sammen på rom, trent sammen, jobbet sammen, spist sammen og ikke minst trivdes sammen. Prosjektet har vist at soldater som behandles likt av vårt befal, behandler hverandre også likt. Det har også vist at når kvinneandelen har blitt større, er en del av stereotypene blitt avmystifisert, og det er færre konflikter blant soldatene, gutter som jenter. Denne tilpasningen er for våre soldater helt naturlig; som en mannlig soldat sa til meg: Vi har hele livet vært sammen med jenter, både i familien, på barnehagen, på skolen og i fritiden, så hvorfor ikke også i Forsvaret? 50/50 har har likevel fortalt oss at vi har en vei å gå når det gjelder fasiliteter og utstyr tilpasset andelen av kvinner, men dette er en utfordring vi skal takle. Totalt sett har prosjektet vært en suksess, og jeg ser frem til at Forsvaret blir fornyet og forbedret. Ved første inntak er kvinneandelen hele 33, 1 prosent, noe som er 12 prosent mer enn ved forrige inntak. Mer om allmenn verneplikt hos oss kan du lese lengre bak i bladet.

På Ørland flystasjon er det for tiden ekstremt mye byggeaktivitet. Det er spesielt anlegg knyttet til den fremtidige F35 driften som imponerer. Nytt skvadronsbygg for to kampflyskvadroner, et simulatorbygg med plass til åtte simulatorer og ny stor vedlikeholdshangar skyter opp. Samtidig bygges en soldatkaserne, og ny hangar for våre nye redningshelikoptre ferdigstilles over nyttår. Rullebanen og taksebane er i ferd med å forlenges, samtidig som nye veger og fortau etableres. En moderne varmesentral samt befalsforlegning og ytterligere en soldatkaserne er på trappene. Videre skal vi tilpasse nye lokaler for en økt kapasitet for luftvernet, der også flere medarbeidere er en del av bildet.

Nå på høsten kommer det som normalt nye ansatte til stasjonen, men det som skjer nå er at det også etableres en god del nye stillinger. Det kommer altså flere til flystasjonen, enn de som skifter beite til andre steder. I tillegg øker antallet vernepliktige soldater. Alt for at vi skal etablere en solid og robust base for kampfly, luftvern, baseforsvar og alle andre typer virksomhet som naturlig tilhører Luftforsvarets største flystasjon.
Forsvarssjefen var for ikke mange uker siden sammen med sjefen for Luftforsvaret Per-Egil Rygg her på flystasjonen. De fikk sett med egne øyne fremgangen. Begge er imponert over det arbeidet som gjennomføres, noe som vi i høyeste grad skal takke Forsvarsbygg for.
Forsvarsbygg gjennomfører et nasjonalt viktig, men samtidig et komplekst prosjekt sammen med dyktige entreprenørfirmaer; de fleste fra regionen. Som luftgeneralen påpeker; Anlegget her på Ørland blir i verdensklasse. Det kommer folk fra andre Natoland for å se og lære. Fordelen er at her bygges alt nytt fra grunnen av, skreddersydd for de nye kampflyene, poengterte han etter sitt besøk. Forsvarssjef BruunHanssen sa følgende: Utbyggingen av kampflybasen er det største prosjektet i Forsvaret i min tid, og har min høyeste prioritet. Det jeg har sett her på Ørland i dag gjør meg både trygg og stolt på at dette skal gå bra.

Det er gledelig at optimismen råder. Vi tar viktige steg hver dag, og jeg ser med stor entusiasme videre fremover denne høsten og vinteren.

 

https://forsvaret.no/forsvarsmateriell/prosjekter/kampflyprogrammet