Ørlands styrker flyr høyt i Afrika

De er topptrente og topp motiverte.  De er kanskje minst kjente styrken i  landet,  men det betyr ikke at de ikke gjør en viktig jobb. Fly- away- security- teamet(FAST) beskytter nå Hercules`en  i Afrika. Både på bakken og i lufta.

Det er 46 grader i skyggen i Kidal i det nordlige Mali. Den norske C-130- J Hercules transport flyet har nettopp landet på FN- oppdrag. I lasterommet sitter det 56 passasjerer og flere hundre kilo med last som skal til FN sin leir i byen. Nå tømmes flyet for både FN-styrker og cargo. Rundt flyet står godt bevæpnede soldater og holder utkikk mot horisonten.
– Disse soldatene er topp trente og topp motiverte,  forteller deres sjef oberstløytnant  John Hope.
Til daglig holder de til på Ørland, men når 335 skvadronen skal ut på oppdrag med forhøyet risiko rundt om i verden med C-130 J Hercules, er FAST-teamet en naturlig del.
– Under flyvingen er deres jobb å sikre det flyvende personellet det vil si at de sørger for at passasjerene ikke utgjør noe trussel mot personellet og nekte adgang til cockpiten til flyet. Ved bakkeopphold sikrer de flyet, det gjør at vårt flyvende personell kan konsentrer seg om sin jobb og ikke være bekymret for egen sikkerhet, sier oberstløytnanten.

Før FAST- lagene dro til FN oppdraget i Bamako gjennomgikk styrken et skreddersydd opptreningsprogram ved Ørland hovedflystasjon.
– Dette er en profesjonell avdeling med som primært er en styrke som vi kaller HRF,( High Reaction Force), som skal være en gripbar styrke ved hurtig forsterkning av baseforsvaret.  De har FAST-oppdraget som en del av sin portefølje.- Før de reiste ut til FN sitt MINUSMA oppdrag i Mali gjennomgikk de et skreddersydd opptreningsprogram for oppsetningen. Blant annet skyting, nærkamp og teknikker for å håndtere ulike scenarioer i kabinen til flyet, forteller Hope.

– Det er en spennende jobb og man får sett verden, sier ” Knut” som opprinnelig er fra Lofoten. Han ønsker ikke å oppgi sitt egentlige navn.  Det er langt fra Nord- Norge til Kidal.
– Akkurat nå tenker jeg ikke på Lofoten. Kidal er en av de plassene vi er litt ekstra på vakt grunnet angrepet for noen uker siden, sier han.
Han sikter til et av de væpnet angrep på FN sin base i byen. Et angrep som krevde åtte menneskeliv og såret over tredve andre. ” Knut” er selv medisinsk ansvarlig på sitt lag og var selv med å behandle noen av de sårede da det Hercules ‘en fraktet ut fem sårede etter angrepet.
– Det er godt å se at den treningen vi har er rett og at vi kan bruke den til slike situasjoner. Det føles godt å kunne bidra også til å behandle mennesker, forteller 25- åringen.

Oppdraget med Hercules avsluttes i november i 2016, men Norge skal fremdeles ha personell til å drifte campen i Bamako. Etter planen skal Norge igjen ha Hercules tilstede i 2018.