Se på Ørland

Austrått Fort

Austrått-fort_mini

Austrått Fort er et tidligere tysk festningsanlegg med et gigantisk kanontårn i 5 etasjer. Dette anlegget hadde en viktig strategisk plassering ved innløpet til Trondheimsfjorden. Anlegget er i dag museum som har knyttet til seg dyktige guider. En guidet tur, på i underkant av en time, tar deg med under jorda, gjennom hele kanontårnet, elektrisitetsverket og mannskapsforlegningen med plass for inntil 200 mann. Du kan også oppleve Fosen Krigshistoriske Samlinger, en utstilling som omhandler okkupasjonsårene i Fosen.

HOVEDKONSTRUKSJON
28 cm trippelkanon fra slagskipet Gneisenau nedstøpt i fjell. Kanontårnet er i fem etasjer med tilhørende fjellanlegg i tre etasjer bestående av nærforsvarsanlegg, aggregat og nødaggregat, kjølevannsrom, fyrrom, rom for forlegning, messe, toaletter, ammunisjonsmagasin, ganger og andre lagerrom. Ved inngangen er det skyteskår med stålluke. Kanonen med plattformer er i god stand. Den er bevart med alle maskindeler og er i prinsippet funksjonsdyktig, men ble sveist fast i forbindelse med istandsettelsen tidlig på 1990-tallet.
Antall etasjer:7. Areal: 1372 m2.

Tysk typebetegnelse: Anlegget er en spesialkonstruksjon ved at hele skipskanonen er støpt ned i en sjakt i fjellet og utvidet med rom for forlegning og bespisning, og har følgelig ikke noen typebetegnelse.

UTHAUGSGÅRDEN

Uthaugsgården_mini

Uthaugsgården – et autentisk, kulturhistorisk museum. Eiendom under Austrått. Uthaugsgården ble bygd av eieren ca. 1740.

HANDELSSTED
Bedriften ble etablert i 1859, og det kom lov om rett til å drive fast handelssted fra 1869.

AUSTRÅTTBORGEN

Austraatt_borg-027

Austrått ligger i Ørland kommune i Sør-Trøndelag. Gjennom 700 år fra omkring år 1000 satte høyadelen sitt preg på herregården og slottet. Fra 1721 var det borgerlige eiere som eide godset. Siden 1919 har Austrått vært nasjonaleiendom. Selv om mye er tapt i århundrenes løp, er store kulturverdier overlevert til vår tid. Austrått er en perle i lokalmiljøet og en europeisk kulturskatt.

Fru Ingerd Ottesdatter var en av Austråtts mest markante og fargerike eiere. Hun spilte en betydelig rolle i Norges historie, spesielt i forbindelse med innføringen av reformasjonen. På hennes tid – 1500- tallet  – ble hovedbygningen reist. Østre del er imidlertid langt eldre, ettersom kapellet og tårnet er fra 1150-1220.  Ove Bjelke var en av Norges fremste menn på 1600-tallet. Det var ikke minst han som utformet Austrått slik vi nå kjenner anlegget, med bl.a. pyramide fra 1665, porten omkranset av adelsvåpen, nedre borggårds bygninger og karyatider, loggia, gravkor med hans egen og hustruenes kister og det fornemme inventaret i kapellet. I kapellet ser vi dessuten 7 skulpturer fra middelalderen, blant dem den kjente Austråttmadonnaen fra 1200-årene. Flotte smijernsarbeider fra fru Ingerds og Ove Bjelkes tid hører også med til det man kan oppleve på Austrått.