Se på Osen

Osen bygdetun, Vingsandgården

Vingsandgården_mini

Osen bygdetun er et komplett gårdstun fra 1800-tallet. Tunet inneholder hovedbygning, bur, masstu, fjøs, 2 brygger og 2 naust. I tillegg finnes ei skolestue på området.

Hovedbygningen ble oppført i 1897, og masstu, bur og fjøs de påfølgende åra. Bryggene er flyttet fra havna på Vingsand til bygdetunet. De to naustene er oppført på 1980-tallet. Skolestua ble flyttet fra Brattjer til Osen bygdetun i 1991. Skolestua var bygd i 1878. Kommunen kjøpte gården av Ludvig Vingsand i 1972, året etter at driften var nedlagt.

Vingsandgården nevnes for første gang skriftlig i skattemanntallet for 1520-21, men det er sannsynlig at gården har eksistert i flere hundreår før denne registreringa. Etter hvert tegner historien et klarere riss over gårdens historie. Vingsandgårdens historie er en lang historie om uår, slit og skifting av eiere og drivere. På midten av 1800-tallet ble gården delt i to. Siden forble den to driftsenheter.

Det var om lag 200 gjenstander som fulgte gården ved overtakelsen. I ettertid har samlingen blitt utvidet ved hjelp av Osen Heimbygdslag og gaver fra privatpersoner. Samlingen består i dag av omkring 900 gjenstander.

Det er ulike aktiviteter på bygdetunet på sommeren. Bjørnørspelet avholdes siste halvdel av juni, og torsdager i juli er det åpent bygdetun med salg av middag og kaffe. Se aktivitetskalenderen på forsida for mer spesifikk informasjon.