Se på Rissa

Museet Kystens Arv

Museet-kystens-arv_mini

Ved utløpet av Prestelva på Stadsbygda ligger Museet Kystens Arv der hovedattraksjonen er utstillinga Lofotdrifta som er bygd rundt båten Den sise viking, som Johan Bojer lot bygge i 1930. Utstillinga presenterer livet til de fattige fiskerbøndene fra bygda som reiste til Lofoten for å leve det frie livet på havet og friste å bygge seg opp litt kapital.
Ved museet er det også et levende trebåt-miljø. Her er det et båtbyggeri som i hovedsak bygger åfjordsbåter – den båttypen som har vært brukt her på kysten i ubrutt tradisjon siden vikingtida.
Her ved elva har Rissa kommune anlagt sitt 1000-årssted, et stort teateramfi, der bl.a. den dramatiserte utgaven av Bojer`s roman Den siste viking blir framført med jevne mellomrom.
Museumsområdet glir direkte over i den gamle Prestegårdshagen. Dette hageanlegget begynte å ta form allerede i 1720-åra. 100 år seinere fikk det den utforminga det har i dag, inspirert av både fransk og engelsk hagearkitektur. I dag finner vi også en fin samling av historiske rosesorter her.

Reins Kloster

Reins-Kloster_mini

Det eldste og mest kjente historiske området i Rissa er Reins Kloster. Her var det kongsgård i vikingtida, og mange av Norges konger og dronninger kan føre slekta si tilbake til Rein. På 1200-tallet opprettet hertug Skule et nonnekloster på gården, og i 300 år var dette et viktig religiøst og kulturelt sentrum. Ruinene etter den prektige klosterkirka preger fremdeles området, selv om mye er borte etter at stein fra klosterkirka ble brukt under gjenoppbygging av Vår Frue kirke i Trondheim på 1600-tallet. I 1704 overtok familien Horneman gården. Den gang var Rein et storgods med eiendommer fra Namdalen til Nordmøre. I dag er det 8. generasjon Horneman som driver gården. Rissa Bygdemuseum har omvisninger på Rein hele sommeren. I parken som omgir klosteret er det også fint å vandre omkring på egen hånd. Det er satt ut informasjon som forteller om historien og naturen på stedet. Rein kirke har også en naturlig plass i bildet. Kirka er en gave fra bygdas store dikter, Johan Bojer, som vokste opp på husmannsplassen Fætten under Reins Kloster. Johan Bojers liv presenteres i en egen utstilling på Rein.

Rosehagen – Stadsbygd prestegård

Rosehagen_mini

I prestegårdshagen er det anlagt en rosehage med historiske rosesorter.

Bryggerekka i Råkvågen

bryggerekka_mini

Bryggerekka i Råkvågen skal være den største samlinga av sildebrygger utenom byer i Norge. Flere av bryggene ble bygd på slutten av 1800-tallet. Da sildefisket var på topp i 1920-30 årene, var bryggene i Råkvågen et livlig sentrum for fiske og sjørettet næringsvirksomhet. Eldre folk husker ennå den tida da båtene lå så tett at det gikk an å gå tørrskodd over vågen. Det er mye flott å oppleve i Råkvågen. I bryggene er sildegarn og tønner byttet ut med kunst- og kulturutstillinger og spisesteder, og på vågen er det snart like tett med fritidsbåter av ny og gammel årgang, som det tidligere var fiskebåter.