Fosen videregående skole

De videregående skolene på Fosenhalvøya har et godt og bredt tilbud til ungdommen. Her finnes både studie-forberedende og yrkesforberedende retninger å velge blant.

Skolen

Vi er en stor kompetansebedrift med et godt arbeidsmiljø. Elevundersøkelsen viser at elevene trives godt hos oss. Vi har 380 elever, 83 ansatte og 70 årsverk.

UTDANNINGSPROGRAM

Skolen har 3 studieforberedende programmer (idrett, musikk og studiespesialisering) og 6 yrkesforberedende programmer (service og samferdsel, bygg- og anleggsteknikk, teknologi- og industriell produksjon, elektrofag, helse- og oppvekstfag og restaurant- og matfag).

ARBEIDSPLASS

Som arbeidsplass har vi stillingsgrupper innen: lærere, elevtjeneste, kontor, renhold, vaktmestere, kantine, IKT, ledelse

Beliggenhet

Skolen ligger i Botngård, 15 km fra Brek-stad sentrum. Det er 15 km til f lyplass med daglig rute til Gardermoen, og 15 km til hurtigbåt med f lere avganger til Trondheim og Kristiansund hver dag. Det er bussforbindelse mellom skolen og tettstedene i området.

RESSURSSENTERET

Ressurssenteret gjennomfører både klasseromsundervisning og fjernundervisning, og har et bredt tilbud. De tilbyr blant annet hobbykurs, temakurs, teori-prøve til fagprøver, sertif iseringskurs og desentralisert høyskoleutdanning.

Idrettsfag

Utdanningen gir et godt idrettsfaglig grunnlag og generell studiekompetanse. Tilbud om spisset toppidrett, og breddeidrett (handball og fotball). Vg1, vg2 og vg 3.

 

 

Bygg- og anleggsteknikk

Velger du en utdanning innenfor bygg- og anleggsteknikk bør du kunne ha praktisk sans, være nøyaktig, ha et godt handlag og like å være utendørs. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team. Vg1.

 

Helse- og oppvekstfag

Liker du å jobbe med mennesker og har et positivt menneskesyn? Her tilbys muligheter til å skaffe seg et profesjonelt yrke i helse- og sosialfaget. Vg1: Helse- og oppvekstfag. Vg2: Helsearbeider-faget.

 

Restaurant- og matfag

Mat og drikke har stått sentralt i alle kulturer til alle tider og er viktig for identitet, for helse og i sosiale sammenhenger. Bransjene trenger teknologisk kyndige, kreative og skapende mennesker. Vg1: restaurant- og matfag.

 

Teknikk og industriell produksjon

Et godt utgangspunkt for deg som er interessert i tekniske fag. Programområdet gir en praktisk, variert og teknisk grunnopplæring og gir deg en bred plattform for videre yrkesvalg. Vg1: Teknologi og industriell produksjon Vg2: Kjøretøy.

 

 

Service og samferdsel

For den som liker å yte service, er nøyaktig og liker mennesker. Utdanningen gir kompetanse innen salg, markedsføring, økonomi, ledelse og kundebehandling.
Vg1: Service og samferdsel. Vg2: Salg, service og sikkerhet.

 

Musikk, dans og drama

Utdanningen gir studiekompetanse sammen med bred utdanning innen praktisk og teoretisk musikkfag. Vg2 og vg3.

 

Studiespesialisering

Studiespesialisering er det utdanningsprogrammet som gir det bredeste grunnlaget for å søke opptak til universiteter og høyskoler. Vg1, vg2 og vg3.

 

elektrofag_CMYKElektrofag

Velger du et yrke innenfor elektro-fag bør du kunne arbeide nøyaktig, sikkert og systematisk.  Krever logisk tenkemåte, kombinert med teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter.  Vg1: Elektrofag. Vg2: Elenergi. Vg2: Data og elektronikk.

 

Alternativ opplæring

Elevene får her et individuelt tilpasset opplæringstilbud. Overgangen til voksenlivet, der tilhørighet og trivsel ved en arbeidsplass/dagtilbud samt grunnleggende ferdigheter er i fokus. Vg1, vg2 og vg3.