Ressurssentrene

Ressurssentrene gjennomfører både klasseromsundervisning og fjernundervisning, og har et bredt tilbud. De tilbyr blant annet hobbykurs, temakurs, teoriprøve til fagprøver, sertifiseringskurs, fagskoletilbud og desentralisert høyskoleutdanning.

Ressurssentrene ved de videregående skolene i Fosen samarbeider om å tilby:

• Utdannelse – fagopplæring eller studiekompetanse for voksne
• Veiledning og realkompetansevurdering etter Opplæringsloven
• Desentraliserte studier gjennom samarbeid med høgskoler
• Kompetansegivende kurs og sertifisering gjennom kurs for næringslivet
• Trafikkopplæring
• Ulike fritidsrettede kurs
• Godkjenning av praksis for fagprøve (Rissa)

Besøk skolenes hjemmesider for mer informasjon:
www.rissa.vgs.no www.afjord.vgs.no www.fosen.vgs.no www.leksvik.vgs.no