Rissa videregående skole

– Et godt sted å lære.
Preget av: Arbeidsglede • Likeverd i mangfold • Gjensidig respekt

StudiespesialiseringStudiespesialisering

Studiespesialisering gir deg studiekompetanse, og er grunnlag for å søke opptak til universiteter og høyskoler.
Vi tilbyr også vg3 påbygging til generell studiekompetanse.

 

Naturbruk-1Naturbruk

Du som velger naturbruk bør være interessert i naturen, ha praktisk håndlag, kunne samarbeide godt og vise omsorg for dyr, mennesker og miljø.  NA har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.

 

helse-og-oppvekstHelse- og oppvekstfag

Vg1 Helse- og oppvekstfag og Vg2 Helsearbeiderfag. En utdanning hvor egne holdninger, kunnskap om helsefremmende arbeid, livsstilssykdommer og kulturforskjeller er viktig. HO har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.

 

ElektroElektrofag

Vg1 elektrofag fører fram til et mangfold av yrker innen installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer.  EL har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.

 

Teknikk-og-industriell-produksjonTeknikk og industriell produksjon

Vg1 Teknikk og industriell produksjon, Vg2 Arbeidsmaskiner og Vg2 Indu-striteknologi. Du som velger denne utdanninga bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. TP har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.

 

Bygg-og-anleggsteknikkBygg- og anleggsteknikk

Utdanning for deg som har praktisk sans, er nøyaktig og har et godt håndlag.  Du må kunne arbeide selvstendig, men også arbeide i team.  BA har et godt samarbeid med lokalt arbeidsliv.