Sterke følelser

kunst, foto, animasjon, keramikk, dans,
kunstløp, sang, dikt, mat, teater,
gitar og så mye mer…

ØRLAND KULTURSKOLE holder til i flotte studioer i Ørland Kultursenter. Vi er 13 lærere som gir undervisning innen musikk, dans, drama/teater og visuelle kunstfag, totalt 325 elevplasser. Kulturskolen arrangerer faste aktiviteter som «Lørdagskafe» og opptredener på sykehjemmet en gang i måneden. I tillegg setter vi opp en forestilling annenhvert år, våren 2015 var det musikalen «Annie». Hele kulturskolen er involvert i «Vinterfestuka» som er lagt til februar hvert år. Vår kulturskole er den eldste i Midt-Norge og startet opp i 1971 som nr. 11 i Norge. I tillegg selger Kulturskolen dirigent- og instruktørtjenester til kor og
korps. Kulturskolen gir også tilbud om kursvirksomhet for skoler, barnehager og næringslivet.

BJUGN KULTURSKOLE startet opp høsten 1977 og har siden utviklet seg til å bli den største kulturskolen i Fosenregionen. Bjugn kulturskole ble av Telemarksforsking (Norsk kulturindeks) i 2011 og 2012 henholdsvis rangert som nr. 1 og nr 3. i landet!
Skolen har i dag 330 elevplasser og 10 ansatte som gir et variert tilbud innenfor musikk, dans og billedkunst, dessuten som landets eneste kulturskole som tilbyr
kunstløp og is-aktiviteter som disiplin. Skolen driver med salg av tjenester og kompetanse til kor, korps, grunnskoler,barnehager, videregående skole og andre kulturskoler.

RISSA KULTURSKOLE ble etablert i 1985, og har i dag ca. 300 elevplasser og 10 lærere. Undervisningstilbud i musikk, dans, teater, visuelle kunstfag, foto – og prosjekt. Undervisningen er desentralisert, og foregår på de respektive grunnskolene i kommunen. Undervisningen er tilrettelagt ut fra de enkeltes forutsetninger, der trygghet og trivsel er en av våre målsetninger. Vi samarbeider med lokale lag og foreninger og yter tjenester til barnehager, grunnskoler, korps, andre kulturskoler og lokalt næringsliv. Kulturskolene på Fosen har et felles rektorkollegium, og jobber kontinuerlig med spennende interkommunale prosjekter.

ÅFJORD KULTURSKOLE En Kulturskole for Alle!
Åfjord Kulturskole har i dag 217 eleveplasser, det vil si at nesten halvparten av alle barn og unge i grunnskolealder i Åfjord kommune er elever hos oss! I nye og moderne skolelokaler på Åset og I Stokksund gir vi undervisning av høy kvalitet i musikk, dans, drama og visuelle kunstfag. I tillegg til det faste tilbudet arrangerer vi kortere kurs innen forskjellige ting som Låtskriving og Keramikk for både unge og voksne. Våre lærere og elever er også sterke bidragsytere innen det lokale kulturlivet med stadige opptredener på all slags arenaer. Vi legger vekt på at kultur er best når den utøves og nytes sammen med andre!