Sterke følelser

kunst, foto, animasjon, keramikk, dans, kunstløp, sang, dikt, mat,
teater, gitar og så mye mer…

Ørland kulturskole

er Midt-Norges eldste kulturskole. Den startet opp i 1971 som nr. 11 i Norge. Kulturskolen har i dag 325 elevplasser fordelt på tilbud innen musikk, dans,drama/teater, visuelle kunstfag, foto og bildebehandling, sceneteknikk og animasjon. I tillegg selges dirigent- og instruktørtjenester til kor og korps. Ørland kulturskole har 13 lærere i 2013. I tillegg til vanlig undervisning driver også kulturskolen kursvirksomhet for skoler, barnehager og næringslivet.

 

BJUGN KULTURSKOLE

startet opp høsten 1977 og har siden
utviklet seg til å bli den største kulturskolen i Fosen-regionen.
Bjugn kulturskole har de siste årene av Telemarksforsking (Norsk kulturindeks) blitt rangert som en av de 10 beste kulturskolene i landet!
Skolen har i dag 340 elevplasser og 12 ansatte som gir et variert
tilbud innenfor musikk, dans og billedkunst, dessuten som landets eneste kulturskole som tilbyr kunstløp og is-aktiviteter som disiplin. Skolen driver med salg av tjenester og kompetanse til kor, korps, grunnskoler, barnehager, videregående skole og andre kulturskoler. Det finnes kulturskoler i hver kommune på Fosen.

 

Rissa kulturskole

ble etablert i 1985, og har i dag ca. 300 elevplasser og 10 lærere. Undervisningstilbud i musikk, dans, teater, visuelle kunstfag, foto – og prosjekt. Undervisningen er desentralisert, og foregår på de respektive grunnskolene i kommunen. Undervisningen er tilrettelagt ut fra de enkeltes forutsetninger, der trygghet og trivsel er en av våre målsetninger. Vi samarbeider med lokale lag og foreninger og yter tjenester til barnehager, grunnskoler, korps, andre kulturskoler og lokalt næringsliv. Kulturskolene på Fosen har et felles rektorkollegium, og jobber kontinuerlig med spennende interkommunale prosjekter.

 

ÅFJORD kulturskole

En Kulturskole for Alle!
Åfjord Kulturskole har i dag 217 eleveplasser, det vil si at nesten halvparten av alle barn og unge i grunnskolealder i Åfjord kommune er elever hos oss! I nye og moderne skolelokaler på Åset og I Stokksund gir vi undervisning av høy kvalitet i musikk, dans, drama og visuelle kunstfag. I tillegg til det faste tilbudet arrangerer vi kortere kurs innen forskjellige ting som Låtskriving og Keramikk for både unge og voksne. Våre lærere og elever er også sterke bidragsytere innen det lokale kulturlivet med stadige opptredener på all slags arenaer. Vi legger vekt på at kultur er best når den utøves og nytes sammen med andre!