Skal tegne nye kontrakter for 2,5-3 mrd. kroner

Forsvarsbygg har så langt inngått kontrakter med entreprenørselskapene for ca 1,4 mrd. kroner, i arbeidet med
å legge til rette for mottak av nye kampfly. Lokale og regionale entreprenører har vunnet de fleste kontraktene.

– Vi er i rute med byggingen, men fortsatt gjenstår entrepriser til en samlet verdi på mer enn 2,5 – 3 mrd. kroner, som kommer i tillegg til allerede inngåtte kontrakter, sier Jens Levi Moldstad, plan og utbyggingssjef i Forsvarsbygg.

De fleste kontraktene er tildelt etter prekvalifisering og forhandlinger. Forsvarsbygg registrerer at de fleste kontraktene er vunnet av entreprenører med både lokal og regional tilknytning:

•    Entreprenørselskapet HENT AS er landsdekkende med hovedkontor i Trondheim, og har entreprisen på to store prosjekter (skvadronbygget og vedlikeholdsbygget).
•    Tore Løkke AS fra Åfjord på Fosenhalvøya har grunnarbeidet på rullebaneforlengelsen, samt entreprisen på utendørs arbeider – entrepriser til en verdi av 320 mill kroner.
•    Terje Brekstad AS og Thor Gjul AS er selskap hjemmehørende i Ørland kommune, og har vunnet kontrakter til en samlet verdi til nesten 90 mill kroner.
•    Båsum Boring Trøndelag AS fra Skaun i Sør-Trøndelag vant en kontrakt på 15,9 mill for kort tid siden, og skal bidra til å etablere «grønn» varme og kjølingsleveranse til nye bygg

Verdt å merke seg er at bygg og anleggsnæringen på Nordmøre er tett på utbyggingen av Ørland flystasjon. Kristiansundsbaserte selskaper har så langt vunnet tre entrepriser. Det dreier seg om Betonmast, avd Rødsand og Backe Nordvest (tidl. Lønnheim). Kontraktene har en samlet verdi på om lag 180 mill kr.
Selv om flere og store kontrakter er tildelt, er det fortsatt en god del som gjenstår i forbindelse med utviklingen av flystasjonen. Det skal tegnes ytterligere kontrakter; blant annet for hangarer,- beskyttelse og sikring av basen, -støytiltak både utenfor og inne på basen, – leie av inntil 200 boenheter, og bygging av nye forlegninger.. Disse og andre prosjekter vil medføre ytterlige entrepriser til en samlet verdi på 2,5-3 mrd. kroner.
Kommende tilbudskonkurranser omtales på Forsvarsbyggs nettsider.

INNGÅTTE KONTRAKTER

Skvadronbygget:
HENT AS,Kontraktssum 291,0 mill. kroner.

Hovedinfrastruktur:
Thor Gjul AS, Kontraktssum 78,5 mill. kroner.

Baneforlengelse:
Tore Løkke AS,Kontraktssum 200,6 mill. kroner.

Vedlikeholdsbygget:
HENT AS,Kontraktssum 455,4 mill. kroner.

Utomhusarbeider tilknyttet nytt skvadronbygg og vedlikeholdsbygg:
Tore Løkke AS. Kontraktssum 117,9 mill. kroner.

Ny mannskapsforlegning:
Lønnheim Entreprenør AS.
Kontraktssum 51,2 mill. kroner

Ny befalsforlegning:
Backe Nordvest (tidl. Lønnheim)
Kontraktsum 58,7 mill. kroner

FLO Forsyningsbygg F-35
Betonmast, avd. Rødsand
Kontraktssum: 70 625 000 nkr

Ny energisentral, bygg- og grunnarbeider:
Terje Brekstad AS
Kontraktsum: 11 809 500 nkr

Ny energisentral; brønnpark:
Båsum Boring Trøndelag AS
15 929 197 nkr

Ny energisentral, prosessanlegget:
Enwa PMI AS
26 325 738 nkr