Under fremtidens kampflybase lå det engang en helt annen base

Snart lander de hypermoderne F-35 jagerflyene på Ørlandet. I jorda under ligger det
rester etter det som engang var. I over 2000 år har det bodd mennesker
der det nå blir fremtidens kampflybase.

En tidlig høsttorsdag inviterte arkeologene fra NTNU Vitenskapsmuseet til en
tur tilbake i tid. Her viste de frem rester av gamle kulturminner som stammer fra flere tusen år tilbake i tid.

Ingrid Ystgaard er arkeolog ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim og har for tiden arbeidssted ved utgravingene på Ørlandet.
– Nå kommer de nye jagerflyene snart, og stasjonen skal bygges ut. Forsvarsbygg er pliktige til å få kulturminnene i jorda dokumentert før de kan
begynne byggingen, sier hun.

Rester etter en svunnet tid
Og Vitenskapsmuseets største utgraving på 10 år, gir resultater. Det øverste laget med jord måtte bort. Dette er jord som har blitt brukt som matjord, og har gjennom årenes gang fått hard medfart.
– Det finnes rester av gamle kulturminner. Vi har gravd fram objekter som stammer
fra opp til 2000 år siden.

Arkeologene har 3 forskjellige felt de graver på. Hovedsaklig har de funnet spor etter steder hvor folk har bodd. De har funnet stolpehull som viser hvor husene har stått, og størrelsen på disse husene.

– Vi har funnet gjenstander som tyder på at det er bedre stilte mennesker som har bodd her, som for eksempel glasskår og deler av fine keramikkrukker. Dette var ikke ting «vanlige» mennesker hadde midler til å ha på denne tiden, forteller arkeologen.

– Det er også funnet dyrebein som er matavfall, og en god kilde til kunnskap om fortidas dyrehold.
Det er ikke alltid like lett å finne så godt bevarte bein og gjenstander som det de har gjort her. Det er fordi skjellsanden på Ørlandet er ganske basisk, og det gjør at bein blir bedre preservert enn ellers i landet hvor jorda er ganske sur.