• Veien til sesjon

Veien til sesjon

Allmenn verneplikt har ført til at alle gutter og jenter i alderen 17-18 år med norsk statsborgerskap og bostedsadresse i Norge har sesjonsplikt. For mange kan sesjon virke som en stor, svært seriøs avgjørelse, og det er det. Sesjon er Forsvarets måte å velge ut hvilke ungdommer de mener er mest egnet til å tjenestegjøre landet vårt.

 

Av: Adelén Wilhelmsen

 

Sesjon del 1

Den første delen av sesjon er en egenerklæring på nett som alle må fylle ut. Spørsmålene omhandler sosial profil, motivasjon, helse, skole og fysisk kapasitet. Ut i fra svarene på disse spørsmålene kan Forsvaret velge hvilke ungdommer som kommer videre til sesjon del 2, og hvilke som ikke vurderes tjenestedyktige.

Sesjon del 2

Man trenger en viss robusthet for å tjenestegjøre i Forsvaret. Samtidig stilles det medisinske og formelle krav. Sesjon del 2 er et fysisk oppmøte på et av Forsvarets sesjonssentre hvor man blir grundigere testet for en eventuell tjeneste. Noen av testene man må gjennom er løping på mølle, styrketester, legesjekk, samt en test på internett som tester generell kunnskap.

Hvert år møter ca 12000 personer opp på sesjon del 2, mens kun 8000 blir plukket ut til militærtjeneste. For noen kan det da være enkelt å slippe unna, mens det oppleves mer som en konkurranse å komme inn for andre. Derfor er det ganske viktig å komme forberedt til sesjon, både fysisk og psykisk.

Å følge et treningsprogram kan være til mye hjelp. På www.forsvaret.no finnes det forskjellige treningsprogram for å trene seg opp til sesjon. Her er den første økten av et åtte ukers program som tar for seg både styrke og utholdenhet.
I tillegg til ulike økter har også programmet tatt for seg nedtrapping og uttøying i etterkant av endt økt. Dette er for å spenne av muskulatur, gjøre musklene bedre forberedt på neste økt, samt over tid minske sjansen for eventuelle belastningsskader.

– Når man skal følge et treningsprogram er det viktig å sette seg konkrete mål. Et mål for hver økt, samt et større mål som man kan strekke seg etter over lenger tid. Dette er med på å skape en større mening med treningen og booster motivasjonen, sier Ola Hoff, idrettsoffiser ved 132 Luftving Ørland.
På slutten av sesjon får alle snakket med en offiser og kommet med ønsker angående hvilken tjeneste man vil avtjene. Her kan det være lurt å ha gjort opp noen tanker på forhånd på hva man vil gjøre i førstegangstjenesten. Videre deles veien i tre: sjøforsvaret, luftforsvaret eller hæren.

Oppvarming

Gange og rolig løping i 10 minutter. Start med et par minutters gange, deretter ca. 8 minutter rolig løping. Hold en lav intensitet.

Uttøying, 5 minutter.
Bruk gjerne egne øvelser.

Hoveddel

Langkjøring, 30 minutter. Kontinuerlig løping med moderat intensitet. Du skal ikke hive etter pusten og bli særlig stiv i beina, men tempo er opp et par hakk fra helt rolig løping. Hold et jevnt tempo. Dersom du ikke klarer å løpe hele tiden sammenhengende så holder du for høyt tempo. Hvis du uansett sliter med å løpe kontinuerlig i 30 minutter, så kan deler av økta gjennomføres i rask gange.

Avslutning

Avslutt med 5 minutters gange eller rolig løping. Hold en lav intensitet.

Uttøying, 5-10 minutter.
Bruk gjerne egne øvelser.

Foto: Forsvaret