Aud Lilleengen

:Aud i stort landsskap

@BYLINE: F-F:SKJALG LEDANG
@INGRESS:¯RLAND:Aud Lilleengen har en nesten grensel¿s kj¾rlighet til heimkommunen. En kj¾rlighet hun gjerne deler med alle andre.

@TEKST:I morgen Œpner den store lille ¿rlandskunstneren utstilling i ¾rverdige Trondhjems Kunstforening. Ikke fordi hun har bedt om Œ fŒ det, men fordi kunstforeningens styre har invitert henne til Œ stille ut i lokalene i Bispegata. ÇFolk i hus i landskapÈ kaller hun utstillingen som blir i tr¿nderhovedstaden fram til midten av april.
*** Local Caption *** Utstillingen som Œpner l¿rdag har hun pŒ et vis bygd rundt tre temaer. Det er AustrŒt, som pŒ et vis representerer toppen av rangstigen. I kontrast stŒr fortellingene om Geit-Gurianna, som i sin tid befant seg i andre enden av rangstigen. Til slutt kommer Hannah Ryggen, som tok Geit-Gurianna til seg og ogsŒ fant en plass i sine vevarbeider til den pŒ mange mŒter tapre kvinnen.
Ordf¿rer Hallgeir Gr¿ntvedt stŒr for Œpningen av utstillingen i Trondheim i morgen. Flere lokale ut¿vere av sang, musikk og lyrikk deltar ogsŒ under Œpningen med AUDiovisuelle innslag.

@BILDETEKST:MED RUVENDE landskap vil Aud Lilleengen formidle sin kj¾rlighet til heimkommunen gjennom utstillingen i Trondhjems Kunstforening.

kunst
maleri