Reguleringsplan-_endring-del-av-Ottersbo-III-nye-boligtomter_26_05_11-GJELDENDE_2