Reguleringsplan-Hovde-Sør,-rev-08-10-12-GJELDENDE_2