Det krever mye planlegging og innsats fra bemanningen for en slik camp sier Major Bjørn Holmvik