pah rød høst4

Imponerte med eget drama
PAUL AAGE HEGVIK
¯RLAND: Drama- og sangelevene ved ¯rland kulturskole presenterte nylig forestillingen «R¿d h¿st», et hum¿rfylt og tŒredryppende drama skrevet av dem selv.

Dramal¾rer Gunnhild Tettli og sangl¾rer Ingunn Solem ga elevene for en tid tilbake i oppgave Œ skrive et eget stykke basert pŒ stikkordet «R¿d h¿st». Resultatet ble en forestilling som tydeligvis passet godt for ungdommene med all den dramatikk, forelskelse og konflikter som h¿rer med til alderen.