Om Roan

Perlen i havgapet

En rundtur i kommunen

Når du kommer riksvei 715 nordover fra Åfjord møter du kommunegrensa til Roan ved bureisningsgrenda Lonin/Momyr.

Etter å ha passert Momyran kommer du til Lonin som er et utmerket utgangspunkt for både jakt og fisketurer. Lonin gård og camping har utleiehytter for jakt og fiskeinteresserte.

Etter å ha passert Lonin kan du skimte Fjellgården Storskaret før du kommer til Skihytta til Roan idrettslag på toppen av Langløftet. Fra Langløftet bærer det nedover Hofstaddalen, med gårdene Grova, Grovaddalen, Fagerdal, Øverdal og Nerdal.

Tar du av ved Fagerdal kan du ta en tur til Fjell setergrend, som er den best bevarte setergrenda i kommunen.

Til venstre kan du her skimte Hofstaddalseleva som er rik på småørret.

Nedenfor Nerdal, til høyre, ved Blåfetfjellet kan du finne Midt-Norges største jettegryte. Her er det opparbeidet parkeringsplass og trapper opp til jettegryta.

Så kommer du til Reppkleiva. Ved Reppkleivkrysset tar du av til venstre dersom du skal utover til selve Roan, eller fortsetter rett fram dersom du skal til Hofstad eller Bessaker.

Vi tar først turen til venstre:

4 km fra Reppkleiv kommer du til jordbruksbygda Straum som er et fint skue fra toppen av Straumsskaret når det er sommer og ekrene står grønne.

Videre fra Straum kommer du til Einarsdalen, med indsutribygget i Einarsdalen som bl.a. har huset både båtbyggeri og skjelloppdrett, nå er det lagerhall for Øverdal og Bye AS, kontorer og produksjonslokaler for Vågen Aqua og lagerhall for småbåter.

Etter å ha passert Einarsdalen får du Brandsfjorden på høyre side. Her var det i tidligere tider bl.a. et rikt torskefiske om vinteren. En bra sildefjord var det også i den tida det var sild i fjordene. Fra Hauknes kan du se over til Hofstad kai og Hofstadbakken, Moen og Vika. Til høyre for Hoffstad kai ser du Teistfossen som er Hofstaddalselvas utløp. Elva og fossen har gjennom årenes løp lagt opp store mengder sand på Hauknes, inntil for noen år siden var det sementstøyperi her som gjorde seg nytte av denne sanden fra Hofstaddalen. I dag finner du bilverksted/landbruksverksted i de samme lokalene som huset støyperiet. På Hauknes er det gjort flere funn av gamle redskaper fra Steinalderen, så her har det vært bosatt folk også i eldre tider.

Fra Hauknes kjører du videre langs Brandsfjorden og kan se utover fjorden og helt ut til skipsleia og skjærgården. Kommer du en sommerkveld utover her kan du bli vitne til en aldeles herlig solnedgang!

Vel kommet fram til Lianesset åpner Sumstadgrenda seg med all sin prakt, her vil du møte velstelte gårder, bratte fjell og ikke minst en fin havn, med ei naustrekke som vel er den lengste i Roan.
På Sumstad var det for 20 år siden landhandel, rekefabrikk og fiskemottak.

Fra Sumstad kan du ta en båttur ut til øya Terningen som ble fraflyttet i 1970-årene. Det var omtrent 15 innbyggere der ute, og de 7-8 husene her ute blir i dag flittig benyttet som sommerhus av de som har tatt over. De fleste som flytta fra Terningen flytta for øvrig til Sumstad, så de benytter selvsagt også husene til ferie og rekreasjon.

Fra Sumstad fortsetter veien videre sørover mot Roan. Her møter du først 3 bratte stigninger i veien (Åsan) for å komme fram til; og rundt Hellfjorden og Beskelandsfjorden.(se bilde nr. 2 til høyre)

Etter å ha kommet over «Åsan», kommer en fram til selve Roan og kirkestedet. Du blir først møtt av utsikt over Øygårdan, deretter kommer du til Roan kirke, bensinstasjon, forretningssenter, kommunehus, sykehjem og trygde- og omsorgsboliger.

Tar du en avstikker ut mot Utro finner du kommunens «bygdetun». Her er det bevart en ekte «fiskarheim» fra gamle dager, foruten ei anna stuebygning og en brygge og naustrekke. I naustene har Roan bygdetun en rekke veteranbåter.

Ved Roan bygdetun er det hver sommer et kulturarrangement, Utro-dagan, med ulike aktiviteter som f.eks. gammel husflid.

Etter turen til Utro kjører vi videre forbi Roan kirke og sørover i kommunen og kommer først til Berfjorden. Berfjorden er, som de fleste andre fjordene i Roan, omkranset av høye og bratte fjell. I Berfjorden er det endog så bratt og vilt at fylkesveien et par steder ligger under en halvtunnel.

Vel kommet rundt Berfjorden kommer vi til Nesvalen, med vei ut til Brandsøya. Fortsetter vi videre fra Nesvalen kommer vi til Sør-Roan skole. Fra skolen fortsetter vi og kommer til Kråkfjorden og Kråkfjordstraumen, der du kan betrakte straumen fra brua.

Etter Kråkfjorden kommer vi til Hongsand, med landhandel. Utafor Hongsand ligger Kråkøya som fikk landfast forbindelse med molo i 1986. På Kråkøya finner du kommunens største arbeidsplass (dersom du ser bort fra kommunehuset). Her drives oppdrett av laks, og slakting av laks både av egen produksjon og slakting for andre oppdrettsanlegg i distriktet.

Kårkøya er for øvrig fra gammelt av et kjent handelssted på Trøndelagskysten. Her var i eldre tider hovedsete både for lensmann og distriktslege.

Fra Hongsand fortsetter vi videre til Hagadalen og til jordbruksbygda Kiran. Kiran var inntil 1980 hovedsete for Bjørnør Sparebank, videre var her også bolig for distriktsveterinæren.

Etter å ha passert Kiran begynner vi på Skjørafjorden og veien innover til Skjøra, Nordskjørin og helt innerst Sømarka.

Like etter å ha passert Reppkleiva kommer du til Brandsfjord skole, som ble bygget i 1962 og restaurert i 2000. Like etter skolen finner vi bensinstasjon, kafeteria/kro, storkiosk og byggevareforretning.

Videre kommer vi til Hofstad med vei som stikker ned til Hofstad kai. På kaia på Hofstad var det i gammel tid handelssted.

Fra Hofstad kjører vi over Kuppelskardet og kommer til Granholvatnet med 2 kraftstasjoner, den siste bygget i 1991. På Bessakerfjellet ble landest største vindpark åpnet i 2009 med en produksjon på 57MW. Etter Granholvatnet tar vi av fra Riksvei 715 og kjører mot Bessaker, og kommer først til Vik der vi finner en av Trøndelags største lakseklekkeri. I 2012 ble nye Bessaker havn- og næringspark åpnet.

Et meget karakterisitisk bilde på Vik er Fiskholmen med en lang «landgang» ut til selve holmen der det står et hus fra 1800-tallet som for øvrig er fredet. Fra Vik går det også vei nordover til Mostervik som er de nordligste gårdene i Roan kommune.

Fra Vik forsetter vi mot Bessaker og ser skipsleia «like i veikanten». Kommer du her når hurtigruta passerer er den ikke mange metrene fra land.

Til venstre finner du her Bessaker grendahus og Bjørgan boligfelt, før du kommer til Vik-Bessaker skole og Bessaker stadion. Handelsstedet Bessaker har lange tradisjoner som trafikknutepunkt og handelssted fra den tida sjøveien var eneste kommunikasjonsåre langs kysten. I dag er det dagligvarehandel, kro og rorbuanlegg i Bessaker.

Bessaker er også kjent for den årlige Fiskefestivalen, som arrangeres hver sommer 3.helga i juli. Festivalen har foruten fiskekonkurranse en rekke underholdningsaktiviteter og salgsboder. Roans-ustillinga som bl.a. har ulike former av gammel håndverkskunst som tema er også en del av Fiskefestivalen.