Om Osen

Velkommen til Osen

Lengst nord på Fosenhalvøya ligger Osen. Her har folket ned gjennom hundreåra tatt utkommet sitt fra det naturen kunne by dem, på land og hav.

Sjøen var viktig som levevei og ferdselsåre for alle osinger heilt opp til vår tid. Først på 1960-tallet ble størstedelen av kommunen knytta til omverdenen landverts med bilvei. I 1979 ble Straumholbrua åpna av Kong Olav 5., noe som ga Osen gjennomgangstrafikk via riksvei 715, og i 1997 fikk grenda Seter ferjefri forbindelse til riksvei 766 i Flatanger.

Naturen i Osen er mangfoldig. Fjorder og viker skjærer inn i landskapet fra sjøsida. Utafor ligger ei rekke øyer og holmer med et utall skjær i fallgarden ytterst, der lyset fra Kya fyr markerer det siste punktet før Island som neste. Nå er bare tre av øyene bebodd heile året. Sommers tid fylles det opp i de fraflytta, men velholdte husa og nybygde hyttene der ute. Ellers har folk bosatt seg langs sjøkanten og Steinsdalselva. I tidligere tider bodde også folk på fjellgårder, langt fra bygda.

Osen består av flere grender, hver av dem med sitt særpreg. Noen kan oppleves som museale, andre er prega av utviklinga de siste åra. Kirkestedet, som også har gitt kommunen navn, er et typisk jordbruksområde med servicetilbud som forventes i et kommunesenter.
Sandviksberget og Strand, med fornminner fra både stein- og bronsealder, er etableringsområde for boligbygging og industrivirksomhet i tillegg til å ha godt utbygd havn for all slags kysttrafikk. Her er også skolen for de sentrale delene av kommunen plassert.
Vingsand kan by på levende kystkultur i havneområdet, som nå er preget både av reiseliv og aktiv fiskerivirksomhet. Fra Hopen skipes det ut store mengder offshore-pukk.
Seter, lengst nord i kommunen, var et typisk fiskevær, men er nå inne i en omstillingsprosess med tanke på tilrettelegging for reiseliv. Buholmråsa fyr med sin dramatiske historie er en av attraksjonene der.

Grendene Brattjer og Sørjer byr på sjeldne idyller som bergtar mange. Gang etter gang kommer folk tilbake dit for å oppleve den roen det går an å finne i fjæresteinene når sola går i hav en sommerkveld med havblikk.
For den som foretrekker å ha landeveien på avstand, byr Skjærvøya på muligheter til å koble av fra trafikkstøy og stress. Gjestekai og god plass på havna gjør det mulig for båtfolk å nyte tilværelsen der.

 

Jakt, fiske og friluftsliv

Osen har rikelig med plass. Her kan en gå i fjell og skog i dagevis uten å møte folk, om en da ikke skulle treffe på andre turgåere, jegere eller fiskere som frister lykken i naturens eget spiskammer. Kommunen har rikelig med snaufjell og fiskevatn, skogsområder og dalfører med elver og bekkefar. Disse områdene ligger både på statlig og private områder. Enkelte områder er tilrettelagt for hyttebygging, men for det meste oppleves naturen nærmest som urørt. Merka turstier gjør det enkelt for ukjente å ta seg fram til bestemte turmål.
Steinsdalselva er naturlig laks- og sjøørretførende i 3,5 km opp til Nordmelandfossen. Det er bygd laksetrapper i Nordmelandfossen, Åseggfossen (9,5 km) og Moengfossen (11 km), slik at det i dag er totalt over 17 km laks- og sjøørretførende strekning. Steinsdalen med Steinsdalselva har stor tiltrekningskraft på laksefiskere fra inn- og utland. Når forholda ligger til rette, står både fiskere og redskaper tett under Nordmelandsfossen. Langs elva er det bygd gapahuker og toaletter over 12 km lakseførende strekning.

For den som foretrekker sjøen som tumleplass, er det også mulig å seile sin egen sjø, enten det er med motorisert farkost eller om en tar årene fatt. Stille viker, trange sund og åpne havstykker gir utfordringer etter behov. Og havet skifter ham raskt her i nabolaget til Folla. Frådende vannmasser kan på kort tid forvandles til et speil, som var det hamra i gull. Lunefullt er havet, det gir og tar. Fremdeles kan det gi rikt utbytte for den som fisker, og ubeskrivelige opplevelser for den som er ute etter det, både over og under havflata. En utrolig flott tareskog er et eldorado for dykkere, og fortsatt gjemmer havet utafor Osen skipsvrak som ingen har besøkt.

Osen Elveeierlag: Fiske
Osen Fjellstyre – jakt og fiske, båt og hytteutleie
Osen Jeger og Fiskerforening

 

Osen Bygdetun, Vingsandgården

Osen bygdetun er et komplett gårdstun fra 1800-tallet. Tunet inneholder hovedbygning, bur, masstu, fjøs, 2 brygger og 2 naust og båtsamling. Sentralt i samlinga er den sjeldne listringen, eller lysterbåten, som har rike tradisjoner i distriktet. Her er også ei av de eldste skolestuene i Osen plassert.

Det er en del arrangementer på bygdetunet sommerstid – se kommunens aktivitetskalender for nærmere informasjon. Er det ønske om å besøke museet ellers, kan det tas kontakt med kommunen, leder for styret; Jørund Strand tlf. 72 57 72 41 eller Fritjof Aune tlf. 72 57 77 87. Dette gjelder også for forespørsel om ev. leie av lokaler/området for arrangementer.

 

Kulturminner

Helleristninger

Sted: Strand i Osen

På Strand, like ved Rv 715 til Vingsand, finner vi helleristninger som kan tilbakeføres til eldre steinalder. Ristningene på Strand består av 8 figurer. Figurene er åpenbart hakket inn med en spiss stein. En stor, forholdsvis naturalistisk tegnet grindhval, dominerer feltet. I tillegg ses to små dyr og noen eiendommelige geometriske figurer. Ristningene ble laget i en tid da menneskene på Trøndelagskysten ennå levde av fiske og fangst, foruten sanking av skjell, planter og røtter. Fangstfolkenes ristninger forestiller som regel dyr, særlig store dyr som rein, elg, bjørn og hval, som det krevde stor dyktighet og styrke for å fange. Disse ristningene kalles derfor ofte veideristninger (=fangstristninger).

Gravrøys

Sted: Strand i Osen

Like ved helleristningene på Strand ble det i 1913 oppdaget ei grav. Nede i grava sto ei leirurne. Sannsynligvis kan denne tilbakeføres til bronsealderen, dvs. 1800 – 500 f. Kr. Grava har 3 gavler. Ved den ene tverrenden er det ingen karm. Ut fra dette er det konkludert med at dette er ei branngrav; dvs. at den døde ble brent, og noe av asken ble samlet i leirurne og satt inn i grava.
Grunnen til at den ene gavlen på tverrenden manglet var at de på den måten slapp å åpne grava, men i stedet grov seg ned til enden uten gavl og på den måten fikk satt inn flere urner.

Kulturminneløyper

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom kommunen og Osen Heimbygdslag, og som ble igangsatt i 1997. Pr. i dag har vi 11 løyper som er merket og hvor alle ender opp i et av kommunens kulturminner. På hver post er det ei klippetang som kan benyttes på et klippekort. Klippekortet, kart og informasjon om hver kulturminneløype fås kjøpt ved henvendelse til servicekontoret i Osen kommune. Pris kr 30,-. Etter at minimum 5 poster er besøkt, kan du levere inn klippekortet og motta et jakkemerke. Motivene på jakkemerkene varierer for hvert år du deltar. (maks 1 jakkemerke hvert år i 5 år).

Du kan bl.a. besøke
* Skipshallin på Skjærvøya (en berghold som ble redningen for noen etter et skipsforlis i 1831).
* Kveinnfossen i Skipelva, Steinsdalen. Her lå den siste mølla i Osen.
* Høybu i Kvennlandsseteren. Den siste av sitt slag her i kommunen.
* Olvatnet – gammel boplass.
* Austvassgården – gammel boplass.
* Likstein, Vingan – Hendelse fra 1834 hvor en ung pike omkom.

I tillegg til en tur ut i frisk luft, får du også en bit av Osens historie. Høres ikke dette spennende ut?

Klippekortene sendes/leveres til Osen kommune, 7740 Steinsdalen For de som ønsker å kjøpe Osenkart i tillegg, fås dette kjøpt ved henvendelse til kommunen.

_____________________________

Gamle fyrstasjoner

Kya fyr og Buholmråsa fyr er verdt en båttur, og en overnatting i den gamle fyrmesterboligen på Buholmråsa er en spesiell opplevelse. Det kan være vanskelig å komme i land på Kya ved urolig sjø.

Osen kirke

fra 1878 ligger i kommunesenteret. Den er åpen for besøk etter avtale mandag-fredag i sommerhalvåret.

Grotter

Halvikhula ligger i Halvika, og er Nord- Europas største grotte. Halvikhallin er ei stor hule, 80 m bred og 100 m dyp. Muligheter for omvisningsturer med båt fra Vingsand.

I ”Skjeletthula” i Vontfjellet ved Drageid er det gjort funn av 2000 år gamle skjeletter. Hulene kan være vanskelig tilgjengelige og det anbefales følge av noen som er kjent i området.

Løkhammarkailln

Finnes ikke langt fra Bjørsvika, når lyset står spesielt på, kan det skimtes en mann i steinblokkene.

_____________________________

Turistinformasjon:

Turistinformasjonen holder til ved Auto’n i Osen (bensinstasjonen like ved Riksveg 715 i Osen sentrum), og er åpen alle dager bortsett fra søndag i sommersesongen.

Telefon: +47 410 75 388.