• Sentrum i Bjugn

 • Bjugn kommune

Om Bjugn

Bjugn kommune 2015

Kultur og idrett i Bjugn

Ønsker du å ta del i et innholdsrikt kultur
-og idrettstilbud – kom til Bjugn!

ballettjenter_duotone_rgb

Vi har:

• Landets beste kulturskole
• Godt tilrettelagte arenaer for idretten

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!
Se mer på www.bjugn.kommune.no

Ta kontakt med: Bjugn Kulturskole på telefon 72 51 95 94,
Bjugn Frivilligsentral på telefon 72 51 95 34

Fritid i Bjugn

Drømmer du om en aktiv fritid – kom til Bjugn!

nJeg-prøver-å-fly-(44)

Vi kan by på god tilgang til sjøen, til utallige fiskevann, til fiskeelver, til marka og til fjellet. Alt dette med muligheter for korte eller lengre turer – med ulik utfordringsgrad.

Her finnes 150 ulike lag og foreninger med totalt 9.000 medlemmer. Du finner helt sikkert et tilbud som passer for deg.

Ønsker du å utøve fritidsaktiviteter gjennom disse
– kom til Bjugn!

Bo i Bjugn

Din boligdrøm kan du finne i Bjugn!

Karlestrand: Fosens vakreste vestkant.

Oppvekst i Bjugn

Vi har:
• Barnehager i Botngård, Vallersund, Lysøysund og Ervika.
• 3 barneskoler og èn felles ungdomsskole.
• Den største videregående skolen i regionen – med bredt linjetilbud.

Ny barnehage i Botngård

Her finner du nærhet til sjøen, nærhet til marka og avstand til støykilden! Har du en drøm om å bo nær sjøen – ha fjordutsikt, sjøluft og fine solnedganger – kom til Bjugn!
Sammen med boligutbyggere legger vi til rette for BOLYST i Bjugn. Mulighetene er mange. Om drømmen er å bo sentrumsnært, i grenda eller landlig – i leilighet, rekkehus eller enebolig – kom til Bjugn!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen! Se mer på www.bjugn.kommune.no eller ring oss på
telefon 72 51 95 00.

I Bjugn er vi så heldige å ha fine enebolig-områder i hele kommunen.  Her presenterer flere av dem. Fint – ikke sant?!

Det beste med Karlestrand er utsikten! Vi valgte dette området som bosted, fordi det har store, flotte tomter med en fantastisk utsikt. Kort avstand og gang og sykkelvei til sentrum er det også.
– Trude og Roar

Næring i Bjugn

Vi er den næringsvennlige kommunen som:

• Tilrettelegger gode næringsarealer for økt aktivitet og nyskaping
• Har et kompetent og offensivt utviklingsapparat
• Har konkurransedyktige betingelser
• Ligger «midt i smørøyet» – med en strategisk god lokalisering på Fosen

Se mer på www.7160.no eller ta kontakt i dag!

Kopparn Utvikling AS v/daglig leder Arnt-Ivar Kverndal,
mobil 977 76 485, mail: arnt-ivar.kverndal@inaq.no

Valsneset Industriområde

Mange aktører allerede lokalisert på området
Foto: Harald  M. Valderhaug

Valsneset Industriområde

Valsneset Industriområde er godt tilrettelagt for etablering av industri- og forskningsinstallasjoner. Området ligger sentralt plassert langs skipsleden. Valsneset i Bjugn ble utpekt til industriformål allerede på i 1970-årene. Området er i dag et etablert industriområde på 1000 mål med delvis planerte arealer. Hovedvirksomheten er teknologiutvikling og produksjon innen vindkraft og havbruk. Her er egen industrikai som er godt beskyttet mot sjøen. Stein og grus er lett tilgjengelig gjennom lokal leverandør.

Næringsarealer i Bjugn

næringsareal i Bjugn

Sentrum i Bjugn

Den grønne landsbyen ved fjorden

Sentrum i Bjugn

Kampflybasen, havbruksnæringen og vindkraft er motorer som gir Bjugn en unik mulighet til å utvikle framtidas samfunn. I den sammenheng er vår intensjon å skape en landsby med fokus på bolyst, helse, kultur, utdanning og næring.

Mennesket er menneskets største attraksjon! I arbeidet med landsbyen setter vi mennesket i fokus.
Bjugn er en kystkommune, og den kulturen vil vi trekke inn for å styrke framtidens Botngård. Nærhet til sjøen og nærhet til bymarka er sentrale elementer i utviklingen av Botngård. Det planlegges turstier ut i marka og langs fjorden, knyttet til ulike attraksjoner og aktiviteter.

I Bjugn utvikler vi en aktiv og attraktiv landsby, med økt identitet og tilhørighet for alle med hjerte for Bjugn!

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!
Se mer på www.bjugn.kommune.no eller ring oss på telefon 72 51 95 00

Vil du være med å utvikle framtidens Botngård – kom til Bjugn!

 

 

Bjugn kommune 2014

Bjugn - Distanser

Bjugn – det foretrukne bosted på Fosen

Med utviklingen av Norges framtidige kampflybase på Ørland hovedflystasjon og stor vekst gjennom Marine Harvest sin etablering på Valsneset, har Bjugn fått en unik mulighet til å utvikle framtidas samfunn. Vi griper muligheten! Bli med du også!

BOLYST i «Den grønne landsbyen ved fjorden»

Sentrumsutvikling vil være viktig for utviklingen av Bjugn kommune og av regionen. Gjennom de målsetninger kommunen jobber ut fra, ligger det store forventninger om å gjøre Botngård til et tydelig, fortettet og levende sentrum – skapt for BOLYST og attraktive næringsarealer.

Det er igangsatt et sentrumsutviklingsprosjekt for Botngård. Der er lagt tilrette for en grensesprengende helhetsplanlegging basert på kunnskap og engasjement, hvor det legges vekt på klima- og miljøriktige løsninger med lokal tilpasning. Et Botngård sentrum – «landsby’n» – slik vi ønsker den skal utvikle seg fram i framtiden. Her skal det legges vekt på kvaliteter som nærhet til sjøen og til «bymarka»», grønt miljø, folkehelse, universelle løsninger og estetikk – kvaliteter som vil gjøre Bjugn til det foretrukne bosted på Fosen.

Her skal vi selvsagt legge stor vekt på kvaliteter som vi allerede er gode på og stolte over; idrett og kultur i «Kulturkommunen Bjugn». Dette gjør vi gjennom å legge tilrette for et sentrum med muligheter for fysisk aktivitet.

«Realiser drømmen i Bjugn»

Bjugn skal bli enda mer attraktivt for nye, unge arbeidstakere – om de er ansatt på Kampflybasen, Marine Harvest eller hos andre private og offentlige aktører i regionen.

Vi skal legge tilrette for at «alle» ser på Bjugn som det foretrukne bosted; her skal livet leves – her skal drømmer realiseres! Her skal enhver finne boformer som passer for de ulike faser i livet.

Valgene er mange i Bjugn. her finnes flere levende lokalsamfunn utenfor Botngård: Vallersund – Lysøysund – Oksvoll – Høybakken og Ervika. Om ønsket er å bo i sentrumskjernen, sentrumsnært, i grendene eller landlig – i enebolig, rekkehus eller leilighet – i Bjugn kan du finne det du drømmer om!

 • Vi er en attraktiv og stor kommune på 385 km2.
 • Vi har flotte turmuligheter, kulturlandskap og nærhet til sjø og fjell.
 • Vi har tomter med flott beliggenhet og sjøutsikt, i sentrale og mer landlige områder.
 • Vi har mange livskraftige lokalsamfunn med aktive lag og organisasjoner.
 • Vi har trygge oppvekstmiljøer.
 • Vi har et sammenhengende oppveksttilbud til alle fra 0-19 år.
 • Vi har en av landets fineste videregående skoler med fylkets bredeste tilbud.
 • Vi har et utmerket kulturtilbud med landets beste kulturskole.
 • Vi har et kommunesenter i vekst som er i ferd med å utvikle bykvaliteter.
 • Vi har FosenHallen – den eneste idrettsarenaen i Midt-Norge av world cup-format bortsett fra Granåsen.
 • Vi har mye pågangsmot og godt humør!
 • Vi er et tolerant samfunn som hilser nye tanker og ideer velkommen…

Valsneset – Industriområde i Bjugn

Valsneset Industriområde

Kart

Valsneset:
• 15 km fra kommunesenteret Botngård
• 30 km fra Brekstad
• 31 km fra flyplass med innenlandsruter
• 31 km fra forsvarets fremtidige kampflybase
• 30 km fra hurtigbåtforbindelse til Trondheim og Kristiansund
• 135 km til Trondheim lufthavn Værnes med utenlandsruter

Vekstområdet Fosen

Forsvaret etablerer ny nasjonal kampfly-base på Ørlandet. Dette skaper et internasjonalt miljø og legger grunnlag for vekst, tilflytting og nye arbeidsplasser utenfor basen. Bedrifter som etablerer seg på Valsneset vil få tilgang til et arbeidsmarked med bred kompetanse. Dagens virksomhet på Valsneset har et nært samarbeid med forskningsmiljøene i Trondheim og på Kjeller.

Marine Harvest bygger forfabrikk

Marine Harvest bygger ny forfabrikk på Valsneset – en investering på NOK 800 mill. Fabrikken skal stå ferdig sommeren 2014. Planlagt årsproduksjon er 220 000 tonn fiskefor. Fabrikken vil ha 45 fast ansatte.

Tester vindkraft

På Valsneset ligger Norges eneste testsenter for vindkraft. Senteret spiller en viktig rolle i utviklingen av ny teknologi og legger grunnlag for industriell vindkraftproduksjon. Senteret eies av SINTEF Energi, IFE, NTNU og Kopparn Utvikling AS. Trønderenergi har en egen kommersiell vindpark som er samlokalisert med testsenteret.

Bekjemper lakselus

Botngaard AS er et kompetansesenter for bruk av «hel presenning» til bruk for fjerning av lakselus. Bedriften utvikler, produserer og utvikler industritekstiler til oppdrettsnæringen og samarbeider med SINTEF og NTNU.

Plansituasjon og eiendomsforhold

Valsneset industriområde er et etablert område regulert til industriformål og eies av Kopparn Utvikling AS.

Infrastruktur

Området er tilrettelagt med offentlig vei, vann, strømforsyning og fiberoptikk LNG-stasjon skal etableres på området.

Fosenhallen

FosenHallen i Bjugn kommune åpnet i 2007, som den andre innendørs skøytehallen for lengdeløp i Norge (etter Vikingeskipet på Hamar). Se: www.fosenhallen.no

I løpet av få år har Fosenhallen markert seg som en av landets viktigste arena for Norsk skøytesport, og den eneste skøytehallen som hver sesong kan tilby skøyteis fra september til april. I tilknytning til FosenHallen har man også greid å bygge opp en unik arrangements -kompetanse, takket være en av landets best drevne skøyteklubber; Bjugn/Ørland skøyteklubb (BØSK). Se www.bosk.no

I løpet av de seks årene FosenHallen har vært i drift, har man gjennomført over 450 timer med skøyteløp, fordelt på over 120 skøytestevner, over 15000 enkeltstarter, med over 6000 deltakere.

En meget kompetent og erfaren arrangørstab har gjennomført bl.a. følgende stevner:
Veteran-VM – 183 løpere fra 14 land
7 nasjonale mesterskap
7 Norgescupstevner
1 landskamp jenter/gutter
(Norge, Sverige, Finland)
Over 100 lokale skøyteløp
Junior World Cup i 2011,
med 120 løpere fra 18 land

Arrangementene har fått meget positive tilbakemeldinger fra både ISU og deltakere.

Junior VM og World Cup 2014

Junior VM og WC 2014

1. – 2. mars 2014 skal Fosen-hallen igjen arrangere Junior World Cup, og ikke nok med det så skal det også avholdes Junior verdensmesterskap på skøyter fra 07. – 09. mars 2014.

Dette betyr at vi igjen kan arrangere folkefest på fosenhalvøya, første og andre helga på mars 2014. En god gjennomføring av disse stevnene gir FosenHallen gode sjanser til å kunne få arrangere et ISU senior World Cup i 2015/16 og vi har en tett dialog/samarbeid med Norges skøyteforbund om dette. Dette vil sette Midt-Norge ytterligere på kartet som arrangørsted for internasjonale idrettsstevner, med alt det fører med seg.
Arrangørene ønsker alle sammen hjertelig velkommet til skøytefest i Fosenhallen i mars 2014!

Fosenhallen

Fosenhallen

FosenHallen i Bjugn kommune åpnet i 2007, som den andre innendørs skøytehallen for lengdeløp i Norge (etter Vikingeskipet på Hamar). Se: www.fosenhallen.no

I løpet av få år har Fosenhallen markert seg som en av landets viktigste arena for Norsk skøytesport, og den eneste skøytehallen som hver sesong kan tilby skøyteis fra september til april. I tilknytning til FosenHallen har man også greid å bygge opp en unik arrangements -kompetanse, takket være en av landets best drevne skøyteklubber; Bjugn/Ørland skøyteklubb (BØSK). Se www.bosk.no

I løpet av de seks årene FosenHallen har vært i drift, har man gjennomført over 450 timer med skøyteløp, fordelt på over 120 skøytestevner, over 15000 enkeltstarter, med over 6000 deltakere.

En meget kompetent og erfaren arrangørstab har gjennomført bl.a. følgende stevner:
Veteran-VM – 183 løpere fra 14 land
7 nasjonale mesterskap
7 Norgescupstevner
1 landskamp jenter/gutter
(Norge, Sverige, Finland)
Over 100 lokale skøyteløp
Junior World Cup i 2011,
med 120 løpere fra 18 land

Arrangementene har fått meget positive tilbakemeldinger fra både ISU og deltakere.