Om Åfjord

I kommunesenteret Åfjord bor det ca 1.200 innbyggere.
Åfjord har 2 av landets beste lakselver, Stordalselva og Norddalselva, som begge renner gjennom sentrum.
Det finnes over 1000 innsjøer/vann med fisk i kommunen.
Åfjords høyeste punkt er Finnvollheia, 676 m.o.h.

Stokkøybrua – med det lengste bruspennet i Sør-Trøndelag – ble åpnet i desember 2000. Bruas lengde: 525 m.

Åfjord fikk Vegdirektoratets «Vakre Vegers Pris» i 1995 for utformingen av Årnes, der båten og roret er en sentral ide bak utformingen av torget.